Sign In

Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (01/02/2021)

        Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.           Trong năm 2020, cả nước đã chung tay phòng chống dịch COVID-19 và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bước sang năm 2021, dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của vi-rút có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam, trong các ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2021, đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút (72 ca tại nhà máy POYUN, Khu công nghiệp Cộng Hòa thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh); là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Nữ Chấp hành viên năng động, sáng tạo (19/06/2020)

          Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Học tập theo lời Bác dạy, mỗi con người chúng ta đều ra sức phấn đấu để trở thành những bông hoa người tốt, việc tốt để cùng nhau khoe sắc. Thấm nhuần tư tưởng của Người, mỗi cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm luôn nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, nỗ lực thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu hoạt động của cá nhân cũng như của đơn vị mình. Nổi bật, gương sáng tiêu biểu trong đơn vị không thể không nhắc đến đồng chí Chấp hành viên nữ với tuổi nghề Chấp hành viên ít nhất trong đơn vị - đó là Chấp hành viên Vũ Thị Hà.

Hướng dẫn mới về thực hiện ủy thác thi hành án dân sự (05/05/2020)

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự.
Theo đó, trên cơ sở bản án, quyết định được thi hành hoặc kết quả xác minh, Thủ trưởng cơ quan THA dân sự phải ủy thác THA cho cơ quan THA dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở. 
Quy định mới không còn phân định theo loại tài sản là bất động sản, động sản hay tài sản khác và có bổ sung xác định theo nơi cư trú, làm việc hoặc có trụ sở.
Bên cạnh đó, trường hợp người phải THA có nhiều tài sản ở nhiều nơi thì cơ quan THA dân sự thực hiện ủy thác theo thứ tự:
- Theo thỏa thuận của đương sự;
- Nơi có tài sản đủ để thi hành án;
- Nơi có tổng giá trị tài sản lớn nhất (Hiện hành quy định trường hợp tài sản không đủ để THA thì ủy thác đến nơi có tài sản giá trị lớn nhất, nơi có nhiều tài sản nhất).

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: Quy định về công tác văn thư (12/03/2020)

Kể từ ngày 5/3/2020, Ký văn bản hành chính bắt buộc phải bằng mực mầu xanh và bắt buộc phải viết hoa trong một số trường hợp cụ thể: Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định này thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 và Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010

Thay đổi tỷ lệ trích nộp NSNN tiền thu phí thi hành án dân sự (10/11/2019)

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.
Theo đó, đối với tổ chức thu phí tự chủ trong việc sử dụng biên chế và kinh phí thì việc quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự được quy định như sau:
- Tổ chức thu phí chỉ được trích lại 55% số tiền phí thu được thay vì 65% như hiện hành để trang trải chi phí cho các nội dung tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016;
- Tổ chức thu phí có trách nhiệm nộp 20% số tiền phí thu được vào tài khoản của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp tại Kho bạc Nhà nước;
- Tổ chức thu phí có trách nhiệm nộp 25% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (quy định hiện hành yêu cầu nộp 15% số tiền phí thu được).
Thông tư 74/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 10/12/2019.

03 mức phạt vi phạm hành chính về cho mượn tài sản công (30/08/2019)

Theo Nghị định 63/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/9/2019) về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước thì:
Mức phạt tiền với hành vi cho mượn, sử dụng tài sản công không đúng quy định (cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng tài sản công không phân biệt có hay không có hợp đồng cho mượn, không phân biệt thời hạn cho mượn) như sau:
- Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp cho mượn tài sản có giá trị dưới 100.000.000 đồng;
- Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp cho mượn tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên;
- Từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp cho mượn tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô.
Ngoài ra Nghị định này còn quy định mức xử phạt trong vi phạm quản lý tài chính, kinh phí chi thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ bản...

HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÁN BỘ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 73 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (17/07/2019)

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự, Tổ biên tập Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên xin giới thiệu bài viết Hệ thống tổ chức cán bộ thi hành án dân sự 73 năm xây dựng và trưởng thành của đồng chí Trần Phương Hồng – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên:

Cách tính lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức từ ngày 01/7/2019 (11/06/2019)

Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức theo mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hưởng áp dụng từ ngày 01/7/2019 như sau:
- Mức lương =  1.490.000 đồng/tháng   x  Hệ số lương hiện hưởng
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
Mức phụ cấp = 1.490.000 đồng/tháng   x  Hệ số phụ cấp hiện hưởng.
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):
Mức phụ cấp = (Mức lương từ 01/7/2019 + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo và thâm niên vượt khung từ 01/7/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định
- Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể được giữ nguyên theo quy định hiện hành.
Thông tư 04/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2019 và thay thế Thông tư 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018.

Quyết định số 1232/QĐ-CTHADS (09/04/2019)

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên năm 2019
Các tin đã đưa ngày: