Sign In

Chi cục THADS thành phố Nha Trang thông báo về việc nhận tiền, tài sản số 464/TB-CCTHADS ngày 12.3.2024 đối với ông Nguyễn Ngọc Tú, địa cihirL Tổ dân phố Tô Hạp, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

13/03/2024

Các tin đã đưa ngày: