Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Gặp mặt Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

17/03/2023

Chiều ngày 04/3/2023, được sự nhất trí của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi Gặp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai...

Thông tin khác

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự

03/08/2023

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...