Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tổng kết công tác Công đoàn khối Nội chính năm 2023

24/11/2023

Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Công đoàn Khối nội chính tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa với vai trò Trưởng khối đã chủ trì Hội nghị.

Thông tin khác

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự

03/08/2023

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...