Sign In

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Hoạt động của Cục

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

28/07/2020

Thực hiện Công văn số 7422/UB-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới năm 2020

09/06/2020

 Thực hiện Công văn số 553/CTHADS-TCCB ngày 10/4/2020 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch số 92/KH-CCTHADS ngày 20/4/2020 của Chi cục THADS huyện Cam Lâm về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

01/06/2020

 Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trịnh Văn Mơ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa dự và chỉ đạo Đại hộ...

Kích hoạt lại kế hoạch ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/07/2020

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh...