Sign In

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022

Hoạt động của Cục

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

26/09/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác, ngày 22/9/2022, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái cùng lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó phòng...

Hoạt động của các Chi cục

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022

12/01/2023

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn hiện có 09 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Năm 2022 Công đoàn cơ sở Chi cục tập trung thực hiện tốt chủ đề hoạt động công đoàn: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

28/12/2022

Thực hiện Kế hoạch số  50-KH/ĐUK ngày 02/12/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”, trong 02 ngày (từ 27 - 28/12/2022),...