Sign In

Chi cục THADS thành phố Nha Trang thông báo về việc nhận tiền, tài sản số 31/QĐ-CCTHADS ngày 05/01/2024 đối với ông Nguyễn Thái Học, địa chỉ: Tổ 18 Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

21/03/2024

Các tin đã đưa ngày: