Sign In

Chi cục THADS thành phố Nha Trang thông báo về việc nhận tiền, tài sản số 566/TB-CCTHADS ngày 21.3.2024 đối với bà Nguyễn Thị Thùy Ly, địa chỉ: 69/4 (số cũ 11B/2) Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

25/03/2024

Các tin đã đưa ngày: