Sign In

Chi cục THADS thành phố Nha Trang thông báo về việc nhận tiền, tài sản số 525/TB-CCTHADS ngày 19.3.2024 đối với ông Dương Văn Cường và bà Nguyễn Thị Tuyết Dư, địa chỉ: thôn Phú Hòa, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

19/03/2024

Các tin đã đưa ngày: