Sign In

Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19

30/03/2020

Ngày 27/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 1113/BTP-BCĐ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 với nội dung như sau:

Nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch Covid-19. Trước tình hình lây nhiễm đang gia tăng, xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 27/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 (sau đây gọi là Chỉ thị số 15/CT-TTg). Thực hiện Chỉ thị nêu trên, tiếp theo chỉ đạo tại Công văn số 845/CV-BCĐ ngày 12/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng các Cục Thi hành án các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương quyết liệt triển khai các biện pháp sau:
1. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung của Chỉ thị số 15/CT-TTg và những yêu cầu của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để kiềm chế có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh.
2. Cải tiến cách thức triển khai công việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.
3. Từ nay đến hết ngày 15/4/2020, tạm dừng các cuộc hội họp, các sự kiện tập trung có từ 20 người trở lên trong 01 phòng; bố trí sắp xếp vị trí ngồi họp cách nhau tối thiểu 2m; yêu cầu cán bộ công chức, người lao động không tham gia tụ tập trên 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.
4. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp để hạn chế sự lây lan dịch bệnh như không tụ tập đông người nơi công cộng; chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng; khi có biểu hiện nghi mắc bệnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động tự cách ly y tế, theo dõi sức khỏe và thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng đơn vị báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp về các trường hợp nghi mắc bệnh hoặc thuộc diện cách ly y tế.
5. Khuyến khích công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tự nguyện khai báo thông tin y tế (qua ứng dụng NCOVI trên di động hoặc qua trang web: https://suckhoetoandan.vn/khaiytehttps://tokhaiyte.vn); tham gia nhắn tin "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19" được tổ chức thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 theo cú pháp CV n (trong đó n là số lần ủng hộ) gửi về 1407. Giá trị mỗi lần ủng hộ là 20.000 đồng.
6. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch; báo cáo về tình hình sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức người lao động của đơn vị, đặc biệt đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp (qua Văn phòng Bộ Tư pháp, Phòng Truyền thông, số điện thoại: 024.6273.9328, email: ttvpb@moj.gov.vn).
Trường hợp khẩn cấp cần báo cáo ngay qua số điện thoại (0966.508.755/0913.022.913).
Trên đây là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Cục trưởng Cục Thi hành án các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc thực hiện./.

Các tin đã đưa ngày: