Từ khóa
Ngày ban hành
  • Thông tư liên tịch 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC

    Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

    27/11/2008

    29/12/2008

    Hết hiệu lực toàn bộ