Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang

03/06/2024


 
I. LÃNH ĐẠO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG:
- Ông  Nguyễn Văn Vũ- Cục trưởng.
- Ông Trịnh Thanh Vũ - Phó Cục trưởng.
- Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Cục trưởng.

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:
1. Văn phòng:
- Bà Võ Thị Hồng Thắm - Chánh Văn phòng.

2. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Bà Phạm Thị Yến -  Trưởng phòng.

3. Phòng Nghiệp vụ:
- Ông Trần Thanh Út - Trưởng phòng.
- Bà Trần Thị Thúy An - Phó Trưởng phòng.

4. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Ông Trịnh Minh Dũng - Trưởng phòng.

5. Phòng Tài chính, kế toán:
- Ông Trương Hùng Kiện - Phó Trưởng phòng.

III. CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THADS CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ:
1. Huyện An Biên: Ông Trần Hoàng Anh.
2. Huyện An Minh: Ông Võ Văn Quang.
3. Huyện Châu Thành: Ông Nguyễn Văn Giờ.
4. Huyện Giang Thành: Ông Phạm Cao Đài.
5. Huyện Giồng Riềng: Bà Phan Thị Tím.
6. Huyện Gò Quao: Ông Nguyễn Thành Long.
7. Thành phố Hà Tiên: Ông Lâm Ngọc Dững.
8. Huyện Hòn Đất: Bà Trần Thị Bảo Châu.
9. Huyện Kiên Hải: Ông Nguyễn Thanh Thể.
10. Huyện Kiên Lương: Ông Chung Văn Đức.
11. Thành phố Phú Quốc: Ông Dương Trung Nguyên.
12. Thành phố Rạch Giá: Ông Phan Thanh Bình.
13. Huyện Tân Hiệp: Ông Nguyễn Thanh Bình.
14. Huyện U Minh Thượng: Ông Trần Huỳnh.
15. Huyện Vĩnh Thuận: Ông Nguyễn Văn Bảy.