Sign In

Hoạt động của các Chi cục

TÂN HIỆP: HỌP BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN QUÝ I NĂM 2021

19/03/2021

        Thực hiện quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện. Chiều ngày 17/3/2021, tại Hội trường UBND huyện Tân Hiệp tiến hành họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quý I năm 2021. Cuộc họp do đồng chí Huỳnh Ái Lan, Quyền...