Sign In

BỘ TRƯỞNG LÊ THÀNH LONG CHUNG TAY HỖ TRỢ XÂY DỰNG CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN UBND XÃ THẠNH LỘC, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ HÀ TIÊN TIẾN HÀNH TIÊU HỦY MỘT SỐ LƯỢNG LỚN THUỐC LÁ ĐIẾU NHẬP LẬU

05/08/2020

Trong thời gian gần đây, lượng thuốc lá điếu nhập lậu vào nội địa bị bắt giữ chỉ là một phần trong số thực tế nhập lậu vào nước ta. Tình trạng buôn lậu thuốc lá gia tăng và diễn biến phức tạp khiến ngân sách Nhà nước mất nhiều tỷ đồng do thất thu thuế...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội thao công nhân, viên chức lao động tỉnh Kiên Giang năm 2019

19/07/2019

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2029 – 28/7/2019), Liên đoàn lao động phối hợp với Sở Văn hóa thể thao tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Kiên Giang năm 2019.

NỖ LỰC GIẢM ÁN DÂN SỰ TỒN ĐỌNG P3

19/05/2020

Bài 3: Án chuyển sau, tồn đọng còn nhiều Dù ngành thi hành án dân sự (THADS) tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao về tổ chức thi hành (TCTH) án, tuy nhiên số lượng án chuyển kỳ sau giải quyết còn chiếm tỷ lệ cao. Khá nhiều vụ việc tồn...