Sign In

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG

08/06/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, thực hiện Công văn chỉ đạo của Tổng cục THADS số 813/TCTHADS-VP ngày 31/5/2021 về việc tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 727/UBND-KGVX...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội thao công nhân, viên chức lao động tỉnh Kiên Giang năm 2019

19/07/2019

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2029 – 28/7/2019), Liên đoàn lao động phối hợp với Sở Văn hóa thể thao tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Kiên Giang năm 2019.

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

16/03/2021

        Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân khi được chấp hành nghiêm chỉnh có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, hoạt động thi hành án có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ vững kỷ...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO - NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRẺ NHIỆT TÌNH, TRÁCH NHIỆM

03/06/2021

Trong những năm gần đây, công tác phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang được thực hiện theo chiều hướng tích cực và có chuyển biến tốt, Chi cục thi hành án dân sự huyện đạt chỉ tiêu trên giao là do sự cố gắng,...