Sign In

Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

15/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số: 519/KH-BTP ngày 18/02/2020 của Bộ Tư pháp tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội thao công nhân, viên chức lao động tỉnh Kiên Giang năm 2019

19/07/2019

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2029 – 28/7/2019), Liên đoàn lao động phối hợp với Sở Văn hóa thể thao tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Kiên Giang năm 2019.

NỖ LỰC GIẢM ÁN DÂN SỰ TỒN ĐỌNG P3

19/05/2020

Bài 3: Án chuyển sau, tồn đọng còn nhiều Dù ngành thi hành án dân sự (THADS) tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao về tổ chức thi hành (TCTH) án, tuy nhiên số lượng án chuyển kỳ sau giải quyết còn chiếm tỷ lệ cao. Khá nhiều vụ việc tồn...