Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DS TPRG TIÊU HỦY 17 MÁY GAME BẮN CÁ

28/01/2021

        Sáng ngày 20/01/2021 tại khu vực lấn biển của Khu Đô Thị Tây Bắc, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá phối hợp cùng Viện Kiểm sát thành phố Rạch Giá, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Rạch Giá và các cơ quan...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội thao công nhân, viên chức lao động tỉnh Kiên Giang năm 2019

19/07/2019

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2029 – 28/7/2019), Liên đoàn lao động phối hợp với Sở Văn hóa thể thao tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Kiên Giang năm 2019.

NỖ LỰC GIẢM ÁN DÂN SỰ TỒN ĐỌNG P3

19/05/2020

Bài 3: Án chuyển sau, tồn đọng còn nhiều Dù ngành thi hành án dân sự (THADS) tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao về tổ chức thi hành (TCTH) án, tuy nhiên số lượng án chuyển kỳ sau giải quyết còn chiếm tỷ lệ cao. Khá nhiều vụ việc tồn...

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với cán bộ thi hành án có sai phạm

24/02/2021

       Tổng cục Thi hành án dân sự khẩn trương rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ thể chế nội bộ về công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống thi hành án dân sự.