Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC THADS - HÀNH CHÍNH NĂM 2021 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA NGÀNH THADS TỈNH KIÊN GIANG

14/12/2021

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, rất nhiều nước trên Thế giới đã thực hiện, đặc biệt là các nước phát triển và đang phát triển. Chính phủ điện tử là Chính...