Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THADS HUYỆN TÂN HIỆP HỌP QUÝ II NĂM 2020

25/02/2020


Thực hiện quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp. Ngày 20/02/2020, Tại: Hội trường B- UBND huyện Tân Hiệp, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp đã tiến hành họp Quý II năm 2020. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện chủ trì.
Tại cuộc họp này, sau khi nghe tổ thư ký báo cáo 07 vụ việc xin ý kiến (Trong đó có 03 vụ việc cưỡng chế giao tài sản và 04 vụ việc khó thi hành), các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận từng vụ việc cụ thể để đưa ra hướng giải quyết cho phù hợp.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao những kết quả của công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua. Đồng thời, có ý kiến chỉ đạo đối với từng vụ việc cụ thể, cơ bản thống nhất với các đề xuất của Chi cục Thi hành án dân sự huyện, yêu cầu tiến hành cưỡng chế giao tài sản 03 vụ việc trong thời gian tới và có ý kiến chỉ đạo phù hợp đối với 04 vụ việc khó thi hành.
 
                                                                                                                            Ngọc Tình
     Chi cục THADS huyện Tân Hiệp.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: