Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum

08/07/2015

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum gồm lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc:

I. LÃNH ĐẠO CỤC VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Họ tên
Chức vụ
Điện thoại cơ quan,
di động
Lãnh đạo Cục
Cao Minh Hoàng Tùng
Cục trưởng
02603.864.508
Đặng Văn Hùng
Phó Cục trưởng
02603.958.666
Tống Minh Lý
Phó Cục trưởng
02603.918.338
Văn Phòng
Hà Huy Hiện
Chánh Văn phòng
02603.500.110
Phan Hữu Tuyên
Phó Chánh Văn phòng
0905.881.983
Email: kontum@moj.gov.vn
Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án
Thái Văn Thiện
Trưởng phòng
0905.161.783
Trần Thị Kiều
Phó Trưởng phòng
0978.373.947
Lâm Xuân Hậu Phó Trưởng phòng 0914.102.001
Email: nghiepvu.ktm@moj.gov.vn
Phòng Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại - Tố cáo
Trịnh Thị Kim Phượng
Trưởng phòng
0979.108.096
Đinh Quốc Văn Phó Trưởng phòng 0396.354.429
Email: kiemtra.ktm@moj.gov.vn
Phòng Tổ chức cán bộ
Nguyễn Quang Trung
Trưởng phòng
02603.916.444
Nguyễn Thị Mỹ Vân
Phó Trưởng phòng
Email: tccb.ktm@moj.gov.vn


II. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC

1. Chi cục THADS Thành phố Kon Tum
    Chi cục trưởng:  Mai Văn Diện     
    Địa chỉ:  01 Bùi Văn Nê, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum          
    Điện thoại:  02603.862.293                Fax:  02603.913.338                
    Email:  txkontum.ktm@moj.gov.vn               
2. Chi cục THADS huyện Đắk Hà
    Chi cục trưởng:  Cao Tiến Đồng
    Địa chỉ: 01 Võ Thị Sáu, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
    Điện thoại:  02603.822.324                Fax:  02603.822.324
    Email:  dakha.ktm@moj.gov.vn
3. Chi cục THADS huyện Đắk Tô
    Chi cục trưởng: 
Phan Văn Hà
    Địa chỉ: 147 Hùng Vương, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
    Điện thoại:  02603.831.456                Fax:  02603.831.456
    Email:  dakto.ktm@moj.gov.vn
4. Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi
    Chi cục trưởng:  Đặng Đình An
    Địa chỉ:  Nguyễn Sinh Sắc, thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
    Điện thoại:  02603.832217                 Fax:  02603.881.505
    Email:  ngochoi.ktm@moj.gov.vn
5. Chi cục THADS huyện Đắk Glei
    Chi cục trưởng:  Bùi Văn Vịnh
    Địa chỉ:  07 Lê Hồng Phong, thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum
    Điện thoại:  02603.833.473               Fax:   02603.505.105
    Email:  dakglei.ktm@moj.gov.vn
6. Chi cục THADS huyện Tumơrông
    Chi cục trưởng:  Châu Văn Sơn
    Địa chỉ:  xã Đắk Hà, huyện Tumơrông, tỉnh Kon Tum
    Điện thoại:  02603.934.867               Fax:   02603.934.867
    Email:  tumorong.ktm@moj.gov.vn
7. Chi cục THADS huyện Sa Thầy
    Chi cục trưởng:  Nguyễn Xuân Sang
    Địa chỉ:  78 Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
    Điện thoại:  02603.821.280               Fax:   02603.821.280
    Email:  sathay.ktm@moj.gov.vn
8. Chi cục THADS Kon Rẫy
    Chi cục trưởng:  Nguyễn Thọ Thanh
    Địa chỉ: 342 Hùng Vương, thị trấn ĐắkRve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
    Điện thoại:  02603.824.153               Fax:  02603.824.153
    Email:  konray.ktm@moj.gov.vn
9. Chi cục THADS huyện Kon PLông
    Chi cục trưởng:  Nông Văn Cường
    Địa chỉ:  Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
    Điện thoại:   02603.848.046               Fax:  02603.848.046
    Email:  konplong.ktm@moj.gov.vn

10. Chi cục THADS huyện Ia H'Drai
    Chi cục trưởng:  Trần Văn Dũng
    Địa chỉ:  Thôn 01, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
    Điện thoại:                       Fax:  
    Email:  iahdrai.ktm@moj.gov.vn