​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, chiều nay (18/10), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thái Nguyên.
Để chủ động triển khai toàn diện công tác năm 2019, trong khi chờ ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), hành chính năm 2019, ngày 01/10/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã có văn bản số 3643/TCTHADS-VP, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: 
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), để đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ tại Bộ phận một cửa theo Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự, ngày 24/9/2018, Tổng cục THADS đã có Công văn số 3561/TCTHADS-NV3 khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa.
Để tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2019 kịp thời ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác, đảm bảo cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị được thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng làm việc cầm chừng, tư tưởng nghỉ xả hơi của một bộ phận cán bộ, công chức khi kết thúc năm công tác. Đồng thời, phát huy tính chủ động của từng cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong quản lý, điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong nội bộ đơn vị cũng như các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án dân sự.
Quyền yêu cầu thi hành án cũng thuộc nội hàm các quyền cơ bản của công dân được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thể hiện dưới hình thức các quyền cơ bản như: Quyền có nơi ở hợp pháp (1), quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; quyền sở hữu về tài sản... Các quyền này được Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật (2). Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Bộ luật dân sự năm 2015 thì quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật là một trong những căn cứ xác lập quyền dân sự. Do đó, để khôi phục lại quyền dân sự đã bị xâm hại, trên cơ sở phán quyết của Tòa án, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án để bảo vệ quyền dân sự của họ.
Trả lại tài sản là một trong những loại việc chủ động thi hành án mà các cơ quan thi hành án dân sự thường xuyên phải tổ chức thi hành. Việc trả lại tài sản được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 36; Điều 47; Điều 126 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014 (Luật Thi hành án dân sự); Điều 49 Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Nghị định số 62/2015/NĐ-CP); Điều 13 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. 
Theo pháp luật In-đô-nê-xia, một bản án phải có giá trị bắt buộc (mempunyai kekuatan hukum tetap, hiểu theo nghĩa đen là ‘có hiệu lực pháp luật vĩnh viễn’) thì mới có hiệu lực. Tuy khái niệm này thường được các luật sư nói đến và thường gặp trong giáo trình luật, văn bản pháp luật, phán quyết của tòa cũng như trên báo chí nhưng ý nghĩa của khái niệm này thường được mặc nhiên thừa nhận hơn là được giải thích. Chẳng hạn, In-đô-nê-xia có hai Bộ luật Tố tụng Dân sự - Herziene Indonesisch Reglement (HIR, áp dụng ở Java và Madura) và Reglement Buitengewesten (RBg, có hiệu lực trong phần còn lại của In-đô-nê-xia). Cả hai Bộ luật này đều không đề cập đến ý nghĩa của kekuatan hukum tetap. 
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-DU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chiều ngày 10/10/2018, Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã triển khai, tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Tham gia buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Phương Hồng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục, đại diện 07 Chi bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục, đồng chí Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và các đồng chí Đảng viên, công chức Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự lần đầu tiên được quy định ở nước ta tại Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Có thể nói đây là bước cải cách tư pháp tư pháp trong thi hành án dân sự, tạo cơ sở pháp lý để Chấp hành viên tiến hành các hoạt động thi hành án nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án của người phải thi hành án, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án và cơ quan có thẩm quyền được thi hành một cách triệt để và hiệu quả, quy định và thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án góp phần cải cách tư pháp trong thi hành án dân sự.
Ngày 12/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch gồm 3 chương, 21 điều áp dụng đối với cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.
​​​​​​​​​​​​