​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Sáng ngày 09/8/2018, Quyền Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Bình Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2018. Tham gia cùng Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tùng – Chánh Văn phòng Tổng cục, Nguyễn Thị Thìn – Thẩm tra viên Văn phòng Tổng cục. Về phía Cục THADS tỉnh Bình Định có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đây là một nội dung phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tại buổi Lễ khai giảng Lóp đào tạo nghiệp vụ thi hành án cho giảng viên, các chức danh tư pháp, cán bộ tư pháp và pháp luật công tác trong lĩnh vực thi hành án của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Học viện Tư pháp tổ chức chiều ngày 31/7/2018. Tham dự buổi Lễ khai giảng có đồng chí Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Outhay Banavong; đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thanh Thủy cùng đại diện một số đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp, nhiều giảng viên kiêm chức của Tổng cục Thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự ở Hà Nội.
Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Vì vậy, cần đẩy mạnh triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử trong Hệ thống Thi hành án dân sự.
Vừa qua, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, liên ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tổ chức giao ban định kỳ và ký kết Quy chế giao ban liên ngành các cơ quan cấp tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, bảo đảm án ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản củangười phải thi hành án đang do người thứ ba giữ là biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự có nhiều điều luật quy định nhất trong các điều luật quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự và cũng thường được áp dụng nhiều nhất trong thực tế. Tuy nhiên, theo chúng tôi thì pháp luật hiện hành về cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án còn một số bất cập sau đây:
 
Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang quan tâm đến vấn đề giải quyết tình trạng nợ xấu của Ngân hàng, tổ chức tín dụng và đề ra các  chủ trương để thực hiện và một trong những chủ trương đó đã được thể hiện  tại Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 15/8/20217. 
Ngày 08/11/1979, Tòa án tối cao Nhật Bản đã ban hành bản Quy tắc thi hành án (sửa đổi lần sau cùng năm 2012). Đây là một văn bản với nhiều nội dung quan trọng bổ sung cho Luật thi hành dân sự Nhật Bản.
Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự lần đầu tiên được quy định ở nước ta tại Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Có thể nói đây là bước cải cách tư pháp tư pháp trong thi hành án dân sự, tạo cơ sở pháp lý để Chấp hành viên tiến hành các hoạt động thi hành án nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án của người phải thi hành án, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án và cơ quan có thẩm quyền được thi hành một cách triệt để và hiệu quả, quy định và thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án góp phần cải cách tư pháp trong thi hành án dân sự.
Ngày 12/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch gồm 3 chương, 21 điều áp dụng đối với cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.
​​​​​​​​​​​​