Ngày 06/12/2016, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án “Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020” (Dự án JICA) tiếp tục tổ chức “Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự” cho cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh miền Nam. Tham dự buổi Tập huấn có các đồng chí là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo một số Chi Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Thẩm tra viên của các Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu và đại diện miền Bắc có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La. 
Ngày 08/11/2016, trên cơ sở thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp (kèm theo Quyết định số 92/QĐ-BTP ngày 10/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) thay thế Quy chế năm 2007, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quy chế mẫu Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-TCTHADS ngày 08/11/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự), đảm bảo phù hợp với những quy định mới của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Chiều 6/12/2016, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2016 và triển khai công tác THADS năm 2017. Cục trưởng Trần Quang Thịnh chủ trì hội nghị, tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của Ban nội chính, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Công an tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Sở Tư pháp…, cùng tham dự có lãnh đạo Cục, các Chi cục THADS, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chấp hành viên, thẩm tra viên các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.

Cưỡng chế thi hành án dân sự là hoạt động quan trọng trong quá trình thi hành án dân sự. Bản án, quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan, tổ chức khác được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự phải được nghiêm chỉnh thi hành; trường hợp đương sự không tự nguyện thi hành thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc phải thi hành án. Có nhiều biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự, trong đó có biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện công việc nhất định. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập vài nét lịch sử quy định về biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện công việc nhất định.

Ngày 19/6/2014, Quốc hội  khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật Phá sản 2014, Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế cho Luật Phá sản 2004. Theo đó, Luật Phá sản 2014 gồm 14 chương, 133 điều, so với Luật Phá sản 2004 thì Luật phá sản 2014 có nhiều nội dung trong đó liên quan đến thi hành án có 02 điểm mới quan trọng sau: