Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong Hệ thống Thi hành án dân sự, bảo đảm việc ban hành Kế hoạch công tác hàng năm nghiêm túc, thống nhất, nền nếp, đúng quy định, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao, ngày 05/10/2016, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 1018/QĐ-TCTHADS ban hành Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm. 
Thị xã An Nhơn, Bình Định mới thành lập chỉ hơn 04 năm, nhưng được đánh giá là một đô thị năng động trong khu vực, các giao lưu về văn hoá, kinh tế, dân sự trên địa bàn thị xã ngày một sôi động, tạo động lực quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong những năm gần đây. Bên cạnh việc phát triển KT-XH, những mặt trái của cơ chế thị trường cũng đã phát sinh, nhiều tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân và gia đình có chiều hướng gia tăng, số vụ việc THADS năm 2016 phát sinh ngày càng nhiều, phức tạp, giá trị tài sản phải THA lớn. Trước tình hình đó, trong năm 2016 Lãnh đạo Chi cục đã có nhiều biện pháp, giải pháp để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ THADS trên địa bàn.
Tại Điểm c Khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự (THADS) đã quy định: Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định đình chỉ thi hành án trong trường hợp: “Đương sự có thoả thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba”. Đồng thời, Khoản 4 Điều 54 Luật THADS đã quy định việc thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho người thứ  ba. Theo đó, việc xác định người thứ ba trong các trường hợp trên đã có một số ý kiến và quan điểm khác nhau. 
Nội dung vụ việc, bà Trương Thị Lệ là người phải thi hành án đã chuyển nhượng tài sản của mình cho ông Đinh Văn Thành (việc chuyển nhượng được thực hiện sau khi Tòa án quận 2 xét xử sơ thẩm việc tranh chấp đòi tài sản giữa bà Thái Mộng Minh và bà Trương Thị Lệ). Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật Trương Thị Lệ không còn tiền, tài sản để thi hành án cho bà Thái Mộng Minh nên cuối tháng 10/2013, Chi cục THADS quận 2 ra Quyết định cưỡng chế kê biên căn nhà mà bà Lệ đã bán cho ông Thành. Ông Thành không đồng ý quyết định cưỡng chế này nên khởi kiện bà Lệ ra Tòa án quận 2.