​​​
​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Ngày 13/3/2018, tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương (THADS), Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Cục THADS và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc để đôn đốc thực hiện chỉ tiêu sáu tháng đầu năm 2018 trong đó có những vụ việc bán đấu giá thành chưa giao tài sản và án tín dụng ngân hàng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương nhằm tìm ra giải pháp đẩy nhanh kết quả thi hành án trong các tháng tiếp theo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2018.
Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án và thực hiện Quyết định số 213/QĐ-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 06/02/2018 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 206/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2018 của Hệ thống Thi hành án dân sự.
Sáng ngày 09/3/2018 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Huy Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hiển, Trưởng Khu vực thi đua - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên và 02 Phó Trưởng Khu vực thi đua: Đổng chí  Đỗ Xuân Vang,  Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thuộc Khu vực thi đua cùng phóng viên Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn và cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc đến dự và đưa tin về Hội nghị.
Để sơ kết, đánh giá công tác thi hành án dân sự 05 tháng đầu năm 2018. Ngày 13/3/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc họp với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Cục, trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố.
Xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự là một trong những công tác quan trọng nhằm đấu tranh phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong quá trình thi hành án dân sự. Hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự hiện hành bao gồm: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 67/2015/NĐ-CP, ngày 14/8/2015 của Chính phủ (sau đây gọi tắt Nghị định số 110/2013/NĐ-CP).
Công tác xác minh điều kiện thi hành án, trong đó xác minh tài sản là quyền sử dụng đất cần được Chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự chú trọng để đảm bảo khi bán đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thống nhất. Thực tiễn thi hành án dân sự cho thấy có trường hợp không chú trọng việc xác minh thông tin về thay đổi địa giới hành chính dẫn đến khi kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không đúng với thực tế biến động đất đai vì vậy đương sự khiếu nại về thi hành án dân sự.
Tương trợ tư pháp về thi hành án dân sự được quy định tại Điều 181 Luật Thi hành án dân sự và Điều 50 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Luật Tương trợ tư pháp và cácvăn bản hướng dẫn thi hành Luật này.
Với mục đích, yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tháng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dụng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chi bộ; đề cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là ngưòi đứng đầu, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Chương trình công tác năm 2018, trong đó xác định tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, với những giải pháp cụ thể.
Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ngày 02/02/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2018 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.