Chiều ngày 30/8, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản pháp luật liên quan đến công tác thi hành án dân sự (THADS) bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện tại 63 điểm cầu địa phương của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điểm cầu Trung ương tại trụ sở Bộ Tư pháp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành, các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn và Mai Lương Khôi.
Nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đương sự trong các vụ việc thi hành án dân sự, Tổng cục THADS đã tổ chức biên soạn nội dung và cấp phát các loại tờ gấp phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành án đặt tại trụ sở các Cục/ Chi cục THADS trực thuộc để phục vụ người dân có nhu cầu đến tìm hiểu, liên hệ làm việc.
10 tháng năm 2017, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong trên 422 nghìn việc tương ứng với 33.5 nghìn tỷ đồng, qua đó góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, do ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án, các cơ quan thi hành án dân sự đã phải tổ chức cưỡng chế 8.000 trường hợp, trong đó cưỡng chế có huy động lực lượng là 4.230 việc. Vì vậy, xã hội cần phải có thái nghiêm khắc đối với những trường hợp trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động, ngày 18/9/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ Bà Lê Thị Mai – Tổ dân phố Nguôi, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. 
Cơ quan thi hành án dân sự nhận được đơn yêu cầu thi hành án nhưng không tiếp nhận yêu cầu thi hành án dân sự để ra quyết định thi hành và tổ chức việc thi hành án dân sự thì từ chối như thế nào ? Những trường hợp nào từ chối yêu cầu thi hành án dân sự ? Những nội dung này cần được xác định như sau:
Để bảo đảm các bản án, quyết định của Toà án được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì vấn đề nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong thi hành án dân sự nói chung, thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự nói riêng có ý nghĩa quan trọng và là đòi hỏi khách quan; nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.