Phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án thuộc Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng vào hôm qua (17/2), Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhấn mạnh, công tác thi hành án là rất quan trọng, góp phần đảm bảo “thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển…
Thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông, báo chí trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-TCTHADS ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự), nhằm chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm truyền thông, báo chí Quý I/2017 trong hệ thống thi hành án dân sự, Tổng cục đã có Công văn số 598/TCTHADS-VP ngày 20/02/2017 yêu cầu đồng chí Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm truyền thông, báo chí với chủ đề: Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thi hành án hành chính.
Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), nhằm tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngày 09/02/2017, Tổng Cục trưởng THADS đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-TCTHADS kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (gọi tắt là Tổ xử lý nợ xấu). Ngày 09/02/2017, Tổ xử lý nợ xấu tại Tổng cục đã ban hành Kế hoạch công tác số 453/KH-TCTHADS để chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
Thi hành phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự đối với người bị kết án tù đang chấp hành án tại Trai giam là hoạt động thể hiện rõ ràng nhất mối quan hệ giữa thi hành án dân sự và thi hành án hình sự, càng thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của các cơ quan THADS trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Nhận thức, được tầm quan trọng của công tác thi hành án phần dân sự trong bản án hình sự nói chung và thi hành án phần dân sự đối với người phải thi hành án là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam nói riêng, ngày 26/11/2015 Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã ký kết Quy chế liên ngành số 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.
Bán đấu giá tài sản kê biên đảm bảo thi hành án là khâu quan trọng để đi đến giải quyết dứt điểm quá trình xử lý tài sản của người phải thi hành án nhằm bảo đảm cho khoản phải thi hành án hay nghĩa vụ của người phải thi hành án. Tuy nhiên, khó khăn nhất trong việc bán đấu giá tài sản là không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành, tài sản được giảm giá nhiều lần nhưng không bán được.
Trong hoạt động thi hành án dân sự, bên cạnh việc tuân thủ triệt để Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc áp dụng các quy định của pháp luật khác có liên quan luôn là yêu cầu đặt ra đòi hỏi các Chấp hành viên phải hết sức thận trọng.