Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm đầu triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua. Đây là năm thứ hai hệ thống cơ quan thi hành án tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.
Ngày 11/10/2017 Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau (THADS) về việc chỉ đạo triển khai công tác năm 2018, kiểm tra đôn đốc giải quyết các vụ án lớn, án kiên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc bán đấu giá nhiều lần chưa có người mua hoặc chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá; chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài.
Trong quá trình tổ chức thi hành án, có nhiều trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ thi hành nhiều bản án, quyết định của Tòa án, trong đó có những nghĩa vụ thi hành án có tài sản bảo đảm, có những nghĩa vụ thi hành án không có tài sản bảo đảm. Do đó, để thi hành cơ quan thi hành án đã kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án. Đối với số tiền thu được từ việc xử lý tài đảm bảo thì việc xác định thứ tự ưu tiên thanh toán tương đối thuận lợi và rõ ràng. Tuy nhiên, việc xác định thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp xử lý tài sản không đảm bảo là rất khó khăn nhất là trong trường hợp cơ quan thi hành án chưa xử lý xong tài sản bảo đảm của người phải thi hành án.
Để bảo đảm các bản án, quyết định của Toà án được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì vấn đề nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong thi hành án dân sự nói chung, thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự nói riêng có ý nghĩa quan trọng và là đòi hỏi khách quan; nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 
1. Hiệp hội quốc tế các chức danh tư pháp (UIHJ)
Hiệp hội quốc tế các chức danh tư pháp (International Union of Judicial Officers) có trụ sở tại Pháp (6 place du Colonel-Fabien 75019 Paris France). Hiệp hội là một thành viên của Hội đồng kinh tế và xã hội Liên hợp quốc tại New York. Hiệp hội cũng có đại diện tại văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, Vienna and Aman. Đến nay, ngoài trụ sở chính đặt tại số 6 Place du Colonel Fabien, 75019 Paris, hiệp hội còn có các ban thư ký thường trực và đại diện trên toàn thế giới. Các ban thư ký và đại diện thường trực sẽ đại diện cho hiệp hội trong từng lĩnh vực và chịu trách nhiệm phối hợp, kết nối mạng lưới tổ chức về mặt địa lý một cách hiệu quả nhất.
Chiều 17/10/2017, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Tới dự đại hội có đồng chí Đinh Thị Xuân Hoa - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp; đồng chí Trần Quang Thịnh – Cục trưởng, cùng đầy đủ cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh.