Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-TCTHADS ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự), Quyết định số 615/QĐ-TCTHADS ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch số 1970/KH-TCTHADS ngày 5/6/2017 về việc kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn, ngày 15/6/2017, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức buổi làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình, công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra.
Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) được thực hiện thí điểm từ tháng 07/2016. Sau gần một năm đưa vào thí điểm tại 12 địa phương trên cả nước bước đầu đã cho thấy những tín hiệu tích cực từ phía người dân và các cơ quan thi hành án địa phương. Dựa trên những kết quả đạt được, Tổng cục THADS đã quyết định triển khai hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01/6/2017.
Thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội, chiều ngày 14 tháng 6 năm 2017, đồng chí  Lê Hồng Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ Thành Uỷ - Phó  Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp tháng 6/2017 để nghe và chỉ đạo đối với vụ việc liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại huyện Phú Xuyên và công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo Thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Phú Xuyên, đại diện các ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát huyện Phú Xuyên.
Miễn, giảm thi hành án là một quy định nhằm xem xét, xóa bỏ hoặc giảm bớt một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước đối với người phải thi hành án khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc được xem xét miễn, giảm một mặt là quyền của người phải thi hành án, mặt khác là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, trong đó bao gồm cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Tòa án nhân dân.Trong thực tiễn rà soát, xây dựng hồ sơ miễn, giảm thi hành án trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành nhận thấy còn có những cách hiểu không thống nhất, dễ dẫn đến bỏ sót những trường hợp lẽ ra có đủ điều kiện, điều này gây ảnh hưởng đến chính sách của Nhà nước không được thực hiện một cách triệt để cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến người phải thi hành án.
Thi hành án dân sự là hoạt động đưa bản án, quyết định về dân sự của Tòa án ra thi hành. Bản án, quyết định của Tòa án chỉ thực sự có giá trị đối với các bên đương sự khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.