​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 743/QĐ-BTP ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), nhằm tiếp tục phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự, ngày 20/6/2018, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 740/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018.
Sáng ngày 11/6/2018, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp năm 2018. Đến dự Lễ khai giảng có Nhà giáo ưu tú, Tiến sỹ Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; tiến sĩ Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp; Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp Nguyễn Đỗ Kiên và một số đại biểu khác, cùng các học viên.
Sáng ngày 08/6/2018 thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình. Để đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng năm 2018, tập trung chỉ đạo nhiệm vụ công tác 4 tháng cuối năm. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã triệu tập 06 Chi cục THADS huyện thành phố có kết quả Thi hành án về tiền đạt thấp gồm: Thành phố Hòa Bình, Mai châu, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kỳ Sơn. Dự báo khó hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018  để phân tích tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Tố cáo là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Tố cáo là cụm từ khá quen thuộc trong pháp luật cũng như cuộc sống thường nhật vẫn thường sử dụng. Thế nhưng, những người trong cuộc (liên quan trực tiếp) bị cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước trực tiếp xâm phạm đến quyền lợi của họ có quyền tố cáo hay không? Khi nào thì có quyền tố cáo?
Thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và trong hoạt động tư pháp nói riêng, bởi lẽ, thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng của quá trình tố tụng, là hoạt động thực thi phán quyết của Tòa án liên quan đến các vấn đề về tài sản trong các bản án hình sự, dân sự, lao động, hành chính, kinh tế, hôn nhân và gia đình.v.v. bảo đảm cho quyết định có hiệu lực của Tòa án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013.
Theo Luuật Chấp hành viên (Luật số 111 ngày 01 tháng 7 năm 1966, lần sửa đổi mới nhất: Luật số 18 ngày 31 tháng 3 năm 2007), tại Nhật Bản, nghiệp vụ của Chấp hành viên được quy định bởi luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành dân sự, Luật Bảo đảm dân sự, Chấp hành viên và các luật liên quan khác. Chấp hành viên đảm nhận các nghiệp vụ tại Tòa án liên quan đến công việc bảo quản, quản lý, quy đổi giá trị...của các tài sản cấu thành thủ tục thực hành cũng như đảm bảo quyền lợi theo quy trình thi hành dân sự quy định bởi Luật thi hành dân sự, bảo đảm thi hành án quy định bởi luật Bảo đảm dân sự và các luật liên quan khác.
 
Thực hiện Quyết định số 1266-QĐ/ĐUK ngày 12/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp và 09 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, ngày 18/6/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ qaun Trung ương tiến hành kiểm tra tình hình và kết quả công tác Đảng của Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trịnh Thu Hằng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã triển khai các nội dung kiểm tra.
Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự lần đầu tiên được quy định ở nước ta tại Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Có thể nói đây là bước cải cách tư pháp tư pháp trong thi hành án dân sự, tạo cơ sở pháp lý để Chấp hành viên tiến hành các hoạt động thi hành án nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án của người phải thi hành án, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án và cơ quan có thẩm quyền được thi hành một cách triệt để và hiệu quả, quy định và thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án góp phần cải cách tư pháp trong thi hành án dân sự.
Ngày 12/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch gồm 3 chương, 21 điều áp dụng đối với cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.
​​​​​​​​​​​​