Sign In

Bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

Những vướng mắc trong việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

21/01/2019

Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ là những văn bản quan trọng, tạo dựng một hành lang, khung khổ pháp lý vững chắc, ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cho việc...

Bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

05/06/2020

Sáng ngày 04/6/2020 tại Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao Quyết định số 1339/QĐ-BTP ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp...