Sign In

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Những vướng mắc trong việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

21/01/2019

Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ là những văn bản quan trọng, tạo dựng một hành lang, khung khổ pháp lý vững chắc, ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cho việc...

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

25/03/2020

Ngày 23/3/2020, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Lương Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.