Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2015

22/07/2015

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2015

Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự ( THADS) năm 2015,  ngày 14/7/2015, Cục THADS đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2015, nhằm kịp thời đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS 9 tháng và đề ra biện pháp bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2015. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục THADS; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS 9 tháng năm 2015. Theo đó, tính đến 30/6/2015 các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đã giải quyết xong 2.024 việc, tương ứng với số tiền 407.152.351.000 đồng/ 2.538 việc và 757.100.390.000 đồng có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 79,75% về việc và 53,78% về tiền. Một số đơn vị có kết quả giải quyết THADS gần đạt chỉ tiêu được giao trong năm như: Chi cục THADS thành phố Kon Tum đạt 74,11% về việc, 88,00% về tiền, Chi cục THADS huyện Đắk Glei đạt 89,58% về việc, 95,51% về tiền.
Hội nghị cũng đã nghe Đoàn kiểm tra của Cục báo cáo kết quả đợt kiểm tra công tác THADS năm 2015 tại các Chi cục, trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã có ý kiến đề xuất để nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra cũng như công tác khắc phục sau kiểm tra; Nghe lãnh đạo Cục triển khai phổ biến, quán triệt việc thực hiện Công văn số 2423/BTP-TCTHADS ngày 7 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục THADS về thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS trong giai đoạn chuyển tiếp.
Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm và đưa ra nhóm các biện pháp để bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2015.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Minh Hoàng Tùng – Cục trưởng Cục THADS tỉnh, chủ trì Hội nghị yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong thời gian tới cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được thống nhất tại Hội nghị, đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số: 2423/BTP-TCTHADS ngày 7 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục THADS về thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS trong giai đoạn chuyển tiếp và tập trung cao độ vào việc chỉ đạo tổ chức thi hành án, bảo đảm toàn tỉnh và mỗi đơn vị phải hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015.
            Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: