Sign In

Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho cán bộ nữ

14/04/2016

Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho cán bộ nữ
Chiều 5/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc tọa đàm triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016, giai đoạn 2016 – 2020. Các ý kiến tại tọa đàm cho thấy, các chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ, ngành từng bước được nâng lên, tạo điều kiện và cơ hội phát triển như nhau cho cả nam và nữ.
Các tin đã đưa ngày: