Sign In

Bế mạc Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2

06/12/2019

Bế mạc Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2
Sau một ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, chiều ngày 4/12, Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Các tin đã đưa ngày: