Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN SA THẦY: NỖ LỰC THI ĐUA CAO ĐIỂM CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

16/07/2019

Năm 2019, tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức Chi cục thi hành án dân sự huyện Sa thầy được tiếp tục kiện toàn với 10 công chức, người lao động, trong đó có 3 chấp hành viên; Lãnh đạo đơn vị có Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng. Ngay từ đầu năm, Chi cục đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ do Cục thi hành án dân sự giao và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình.

Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2019) của Cục Thi hành án dân sự, tập thể công chức người lao động của Chi cục đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cụ thể về việc đã giải quyết xong 256/283 việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 90.46% (so với chỉ tiêu được giao vượt 17,5%); Về tiền đã giải quyết xong 1.323.892.000đ/ 2.235.821.000đ, đạt tỷ lệ  59,21% (so với chỉ tiêu được giao vượt 23,21%). Trong 9 tháng năm 2019, không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo; Ngoài công tác chuyên môn, đơn vị cũng tích cực hưởng ứng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với kết quả công tác đạt được qua đợt thi đua cao điểm, tập thể đơn vị được Cục trưởng Cục thi hành án dân sự biểu dương khen thưởng.

Để có được kết quả như vậy là sự nỗ lực cố gắng của đơn vị và sự quan tâm, tạo điều kiện của Cục Thi hành án dân sự, cấp ủy, chính quyền huyện, xã cũng như các cơ quan, ban, ngành liên quan trong thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp. Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định, nhất là số việc, tiền chưa có điều kiện còn nhiều,vẫn còn án tồn đọng chưa có phương án giải quyết dứt điểm. Mặt khác, một số trường hợp đương sự cố tình chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án gây khó khăn nhất định cho chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành vụ việc.
Để khắc phục những hạn chế, khó khăn nhằm tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện miền núi biên giới, đơn vị rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của ngành dọc cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành có liên quan.
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới là cần chú trọng tạo sự chuyển biến căn bản về kết quả công tác thi hành án dân sự, trong đó xác định một số  giải pháp như: bám sát công tác chỉ đạo điều hành của Cục Thi hành án dân sự, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân huyện về chủ trương, biện pháp chỉ đạo tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Chú trọng đề xuất Cục thi hành án dân sự trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng công tác lãnh đạo, quản lý cho công chức. Thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong hoạt động thi hành án dân sự. Cải tiến tác phong, lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận trong thi hành án dân sự./.


Theo Chi cục THADS huyện Sa Thầy

Các tin đã đưa ngày: