Sign In

Thông báo lịch tiếp công dân lạnh đạo cục THADS tỉnh Lạng Sơn

02/10/2017

Ngày tiếp dân là ngày 20 hàng tháng mà trùng vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật hoặc nghỉ lễ thi lịch tiếp dân là ngày làm việc tiếp theo.
Ngoài tiếp công dân theo định kỳ, lãnh dạo Cục còn tiếp đột xuất xét thấy cần thiết.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: