Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS huyện Lộc Bình: Giao đất cho người mua trúng tài sản bán đấu giá

21/07/2023

     Ngày 21/07/2023, Chi cục THADS huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp cùng các ban ngành có liên quan tổ chức giao thửa đất của ông Dương Văn Vinh và bà Trần Thị Nga trú tại: Thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh...

Nghiên cứu trao đổi

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc có giá trị lớn cho các tổ chức tín dụng Ngân hàng

09/07/2021

Thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan THADS, không chỉ đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm của các cơ quan THADS mà còn góp phần tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng cải thiện được...

Thông tin khác

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành thông báo triển khai Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg và các Thông tư quy định về vị trí việc làm

31/08/2023

Ngày 02/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi...