Sign In

Hoạt động của Cục

Cụm thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

18/01/2023

Chiều ngày 10/01/2023, tại Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Cụm thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen...

Nghiên cứu trao đổi

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc có giá trị lớn cho các tổ chức tín dụng Ngân hàng

09/07/2021

Thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan THADS, không chỉ đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm của các cơ quan THADS mà còn góp phần tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng cải thiện được...