Sign In

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021, triển khai công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Hoạt động của Cục

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021, triển khai công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

22/12/2021

Ngày 21/12/2021, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, qua sự tham mưu của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Trưởng BCĐTHADS...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn tổ chức cưỡng chế giao tài sản thành công 01 vụ việc phức tạp trên địa bàn

29/12/2021

Để tổ chức thi hành Bản án số: 20/2020/KDTM-ST ngày 29/05/2020 của TAND TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Quyết định thi hành án số 941/QĐ-CCTHA ngày 23/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Lạng Sơn. Sau khi tiến hành các thủ tục kê biên, thẩm định giá,...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc có giá trị lớn cho các tổ chức tín dụng Ngân hàng

09/07/2021

Thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan THADS, không chỉ đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm của các cơ quan THADS mà còn góp phần tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng cải thiện được...