Sign In

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Hoạt động của các Chi cục

CHI BỘ THI HÀNH ÁN HUYỆN CHI LĂNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

20/11/2023

Ngày 15/11/2023, được sự đồng ý của Đảng ủy khối Cơ quan Tư pháp huyện Chi Lăng, Chi bộ Thi hành án huyện Chi Lăng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú là đồng chí Lê Thị Loan.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc có giá trị lớn cho các tổ chức tín dụng Ngân hàng

09/07/2021

Thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan THADS, không chỉ đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm của các cơ quan THADS mà còn góp phần tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng cải thiện được...

Đồng bộ giải pháp thi hành án dân sự

27/11/2023

Những năm qua, các vụ việc thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng cả về số lượng, giá trị tài sản và mức độ phức tạp. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành THADS đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong quá trình giải...