Sign In

Kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2021. Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Hoạt động của Cục

Kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2021. Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

19/10/2021

    Ngày 30/9/2021, đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã ký Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 số 893/BC-CTHADS gửi Tổng cục THADS. Báo cáo được xây dựng...

Hoạt động của các Chi cục

CCTHADS huyện Tràng Định: Giao đất và di dời tài sản trên diện tích đất tranh chấp vụ Nông Hữu Thượng

29/06/2021

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định, tỉnh Lạng sơn đã tổ chức giao đất và di dời tài sản trên diện tích đất đang tranh chấp cho người được thi hành án là bà Ngô Thị Mai, địa chỉ: Thôn Bản Chang, xã Chi lăng, huyện...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc có giá trị lớn cho các tổ chức tín dụng Ngân hàng

09/07/2021

Thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan THADS, không chỉ đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm của các cơ quan THADS mà còn góp phần tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng cải thiện được...

Nhiều vụ việc thi hành án có giá trị lớn phải dừng lại do dịch COVID-19

28/09/2021

Trong bối cảnh dịch COVID-19, hoạt động thi hành án dân sự (THADS) bị gián đoạn, có nhiều vụ việc thi hành án tài sản có giá trị lớn đang trong quá trình xử lý hoặc chuẩn bị giao tài sản thì phải tạm dừng.