Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Con Cuông được Tổng cục trưởng tặng giấy khen trong đợt thi đua cao điểm năm 2017

04/08/2017

   
Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (đợt 1) do Tổng cục Thi hành án dân sự phát động, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Con Cuông đã tích cực triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.
Nhằm tạo động lực động viên, thu hút, khuyến khích cán bộ công chức năng động, sáng tạo đẩy nhanh tiến độ thi hành án, trên cơ sở Kế hoạch và chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Con Cuông đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-CCTHADS ngày 20/3/2017 để tổ chức phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2017). Với tinh thần tự giác, trách nhiệm, mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã tích cực hưởng ứng ra sức thi đua, áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả.
Kết quả 4 tháng đợt thi đua cao điểm tính từ 01/3 – 30/6/2017, đơn vị đã quyết xong 177/211 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 84%, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2016; về tiền đã giải quyết xong 690.557.000 đồng trên 1.803.942.000 đồng số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 38%, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016; so với chỉ tiêu được giao cả năm về việc đã vượt 11%, về tiền đã vượt 3%, giảm tiền có điều kiện chuyển kỳ sau 17%.
Từ kết quả đạt được nêu trên, Chi cục THADS huyện Con Cuông vinh dự được Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trưởng tặng Giấy khen./.
                                                                                       
                                                                                                                   Phương Nhã
                                                                                                    Chi cục THADS huyện Con Cuông

Các tin đã đưa ngày: