Sign In

Nghệ An, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp liên ngành về công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn.

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thái Hoà tổ chức kết nạp đảng viên mới

05/06/2024

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ