Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Hoạt động của các Chi cục

Cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo

19/05/2023

Lễ khởi công xây dựng đã được tiến hành vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2023. Đại diện Lãnh đạo, Công đoàn cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã có mặt tham dự, động viện gia đình và đơn vị thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng...