Sign In

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miềnTrung và Quỹ Vì người nghèo năm 2020

20/10/2020

Chiều ngày20/10, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020. Buổi...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn tổ chức thànhcông Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

21/05/2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị;Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW; Thông tri số 13-TT/TU ngày 28/10/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng các cấp; Hướng dẫn số 16-HD/HU ngày 27/11/2019 của Huyện ủy...