Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Cưỡng chế thi hành án dân sự tại Khối 8, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai.

30/11/2021

Ngày 30/11, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát và các ban ngành liên quan tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với bà Lưu Thị Phương, ông Trần Văn Huờtại...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Sinh hoạt mẫu buổi sinh hoạt định kỳ tháng 11/2021 của Chi bộ Tài chính - Kế toán thuộc Đảng ủy Cục THADS tỉnh Nghệ An

08/11/2021

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh Nghệ An tham dự sinh hoạt mẫu theo Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tại sinh hoạt định kỳ tháng 11/2021 của Chi bộ Tài chính -Kế toán thuộc Đảng ủy Cục...

Thông tin khác

Đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã được bình chọn, tôn vinh là một trong 50 Gương sáng Pháp luật 2021

03/11/2021

Pháp luật hiện diện trong mỗi con người, mỗi hành động trong đời sống xã hội. Chấp hành pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là hình ảnh cao đẹp của mỗi người dân. Với mong muốn lan tỏa những hình ảnh cao đẹp đó, ngày 9/3/2021 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã...