Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

05/05/2023

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự  (THADS) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự  (THADS) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Toàn cảnh Hội nghị
Chiều ngày 05/3/2023, Đảng ủy Cục THADS tỉnh Nghệ An tổ chức tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, với sự tham dự của các đồng chí trong BCH Đảng bộ Cục, Lãnh đạo Cục, Bí thư, Phó Bí thư, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cục THADS tỉnh.
         
Đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy Cục THADS tỉnh, chủ trì Hội nghị báo cáo tình hình nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu bám sát các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để tổ chức triển khai thực hiện trên tất cả các mặt công tác. Các chỉ tiêu đại hội cơ bản hoàn thành đặc biệt là kết quả về chỉ tiêu về thực hiện nhiệm chính trị đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra ( kết quả: 3 năm liền 2020, 2021, 2022, Cục THADS tỉnh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng cờ thi đua của Bộ Tư pháp, trong đó có 2 năm 2020 và 2022 được suy tôn tặng cờ thi đua Chính phủ).
Bên cạnh các kết quả đạt được, Đảng ủy và BCH Đảng bộ đã nghiêm túc, thẳng thắn, kiểm điểm nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục chỉ đạo sâu sát để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.
Đồng chí Phan Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) và các quy định về trách nhiệm Nêu gương đã trở thành một nội dung học tập thường xuyên của các Chi bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong đó tiêu biểu là Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã xây dựng mô hình “Dân vận khéo trong công tác THADS”  và được công nhận là mô hình điển hình và vận dụng thực hiện có hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Hội nghị đã nghe 05 ý kiến phát biểu thảo luận của các đảng viên tham dự Hội nghị và đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện đại diện BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả và bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Cục THADS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 1 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời biểu dương 1 cá nhân có bài dự thi có chất lượng tham gia Cuộc thi “Gương sáng quanh ta” do Đảng ủy Khối triển khai.
           
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy  nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ để nhằm rà soát, đánh giá kết quả, tồn tại hạn chế trong  thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục đã đề ra, qua đó để tiếp tục xây dựng các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu. Đồng chí bí thư đề nghị toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục tăng cường thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm Nêu gương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ ngành Tư pháp.
                                                           Phan Nhung
                            Đảng ủy viên, Đảng ủy  Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: