Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023.

20/11/2023

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023.
Năm 2023, Đảng ủy Cục THADS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp giao trên lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính. Trong đó nổi bật là thi hành xong giải quyết xong 16.164 việc/18.840 việc có điều kiện thi hành, đạt 85,8% (vượt 3% chỉ tiêu được giao), thi hành xong 611.674.594.000 đồng/1.231.150.146.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt 49,68% (vượt 2,68% chỉ tiêu được giao); thực hiện theo dõi 20/20 vụ việc thi hành án hành án hành chính (đạt 100% chỉ tiêu được giao), giải quyết xong 52 đơn/28 việc khiếu nại, tố cáo (đạt tỷ lệ 100%). 
Sáng ngày 20/11/2023, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Võ Thị Kim Dung, chuyên viên Ban Tuyên giáo, chuyên quản đơn vị. Đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì Hội nghị cùng với sự có mặt của toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, đồng chí  Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy Cục THADS tỉnh, nhấn mạnh các kết quả nổi bật mà Đảng bộ đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.
                     
Năm 2023, Đảng ủy Cục THADS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp giao trên lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính. Trong đó nổi bật là thi hành xong giải quyết xong 16.164 việc/18.840 việc có điều kiện thi hành, đạt 85,8% (vượt 3% chỉ tiêu được giao), thi hành xong 611.674.594.000 đồng/1.231.150.146.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt 49,68% (vượt 2,68% chỉ tiêu được giao); thực hiện theo dõi 20/20 vụ việc thi hành án hành án hành chính (đạt 100% chỉ tiêu được giao), giải quyết xong 52 đơn/28 việc khiếu nại, tố cáo (đạt tỷ lệ 100%). Các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết của Quốc hội cơ bản được hoàn thành. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện thường xuyên, đảm bảo thực hiện đúng Chương trình làm việc của Đảng ủy; Quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các chủ Nghị quyết, Chỉ thị...của cấp trên; Chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Chỉ đạo khắc phục cơ bản các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước...Nội bộ đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương được đảm bảo.
Đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy  đồng thời báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Đảng uỷ Cục năm 2023 (trước đó vào ngày 17/11/2023, tập thể Đảng ủy Cục đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ).
Hội nghị đã nghe 06 ý kiến phát biểu của các đảng viên đại diện cho các Chi bộ, tổ chức đoàn thể, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với các báo cáo thông qua tại Hội nghị,đồng thời tập trung trao đổi, đưa ra các giải pháp để lãnh đạo nâng cao hiệu quả về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2024; Đẩy mạnh nâng cao hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng trong Đảng bộ Cục THADS tỉnh…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Cục THADS trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 trong điều kiện khách quan có nhiều khó khăn đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng năm 2024 để Đảng bộ có chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình đặc điểm của Ngành.
Hội nghị đã thông qua quyết định công nhận kết quả xếp loại đối với các Chi bộ và cá nhân đảng viên trong năm 2023. Kết quả: xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 01 Chi bộ và 08 đảng viên, xếp loại“Hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho 04 chi bộ và 33 đảng viên; đồng thời công bố quyết định khen thưởng đối với 01 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”, 03 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”;

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy  ghi nhận các ý kiến góp ý thẳng thắn, thiết thực của các đồng chí tham dự Hội nghị, Đồng chí nhấn mạnh các giải pháp để thực hiện tốt công tác  xây dựng Đảng trong năm 2024. Trước  dự báo năm 2024, Số lượng việc, tiền phải thi hành án tiếp tục tăng cao, tính chất phức tạp, nhất là việc thu hồi nợ các khoản nợ xấu cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng; thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng đang là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với ngành thi hành án dân sự. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ Cục tiếp tục chỉ đạo các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An phải tiếp tục bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bám sát chỉ đạo của Ngành, Cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai đồng bộ các mặt cụ thể, sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ.
                                                                         
                                                                      Phan Nhung
                                                               Đảng ủy Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: