Sign In

Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh: thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc giải quyết những điểm nghẽn, những hạn chế, khuyết điểm

09/06/2022

Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh: thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc giải quyết những điểm nghẽn, những hạn chế, khuyết điểm
 
Để đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh đã quán triệt tinh thần xuyên suốt trong quá trình thực hiện là phải gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; với các quy định về trách nhiệm nêu gương, với vai trò người đứng đầu; với công tác cải cách hành chính và với việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị gắn với việc giải quyết những điểm nghẽn trong lãnh đạo điều hành, những hạn chế, khuyết điểm có tính phổ biến, gây bức xúc trong dư luận xã hội được Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo thực hiện và đến nay đã đạt được những kết quả tích cực.
Trong Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 06/8/2021 về hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 và phong trào Dân vận khéo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên lựa chọn giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những “điểm nghẽn” trong lãnh đạo, điều hành; những hạn chế, khuyết điểm có tính phổ biến, gây bức xúc trong dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng để đăng ký nội dung làm theo hàng năm. Nội dung này được các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tích cực hưởng ứng. Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 175 tập thể, 318 cá nhân tại 63 tổ chức cơ sở Đảng đăng ký xây dựng thành mô hình điển hình. Trong đó, có nhiều tập thể, cá nhân lựa chọn nội dung đăng ký là khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công, đặc biệt là ở những lĩnh vực trong những năm qua có nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận.
Thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết những khó khăn, kiến nghị, đề xuất chính đáng trong cán bộ, đảng viên, người lao động; nắm thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Khối; xử lý theo thẩm quyền, quy định các trường hợp khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên. Kết quả các cuộc làm việc, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp ngày càng chất lượng và đi vào nền nếp; tinh thần dân chủ, cởi mở hơn; các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết đã cơ bản được tiếp thu, xử lý ngay, hạn chế được tình trạng bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp và phát sinh điểm nóng. Qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, góp  phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
Với nội dung đăng ký “Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch”, Chi bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư và du lịch tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 25/2/2022 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”. Kế hoạch nêu rõ, đến năm 2025 Nghệ An sẽ đạt các mục tiêu cụ thể như: Xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 100% tổ chức xúc tiến thương mại và 100% doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại; trên 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã được tham gia tập huấn, hướng dẫn, cập nhật các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin; 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh với trên 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hiện nay, Trung tâm đang tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn nâng cao an toàn thông tin mạng cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã... Có thể thấy, việc đổi mới phương thức, nội dung, tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đã mang lại nhiều lợi ích, vừa hệ thống hóa các cơ sở dữ liệu, vừa thể hiện tính chuyên nghiệp; đồng thời cũng đưa du lịch Nghệ An tiếp cận được nhiều thị trường, khách hàng tiềm năng hơn.
Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2022 với nhiều hoạt động phong phú nhằm quảng bá, xúc tiến cho các hoạt động du lịch Nghệ An sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch covid...
Thực hiện lời dạy của Bác đồi với cán bộ, đảng viên, công chức ngành thuế: “Thu thuế phải thu được lòng dân”, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thuế đã thực hiện bằng những cách làm hay, sáng tạo. Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I xây dựng mô hình “Phối hợp với các Ban, ngành chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đến người dân trên địa bàn đặc biệt khó khăn”, từ đó góp phần tạo sự gắn kết, phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế; huy động sức mạnh tối đa của bộ máy chính trị trong công tác quản lý thuế. Mô hình “Dân vận khéo trong công tác quản lý thu thuế” của Chi cục Thuế khu vực Sông Lam 1 đã nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, lịch sự văn minh của cán bộ thuế, góp phần xây dựng quan hệ tốt, gắn kết giữa cơ quan thuế và người nộp thuế;  tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành công tác thu ngân sách. Mô hình “Tuyên truyền, vận động Người nộp thuế tự giác kê khai nộp thuế đầy đủ kịp thời vào ngân sách Nhà nước" tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người nộp thuế hiểu rõ, hiểu đúng các chính sách thuế và nghĩa vụ nộp thuế của mình từ đó tạo điều kiện cho cơ quan thuế hoàn thành công tác thu NSNN; đồng thời giúp cơ quan thuế nâng cao uy tín, hình ảnh trong cộng đồng người nộp thuế…
Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An đối thoại với doanh nghiệp
Mô hình tại Chi bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch và Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An chỉ là 2 trong số rất nhiều các mô hình có nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác trong việc giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc còn tồn tại trong các cơ quan đơn vị ở Đảng bộ Khối. Trong Đảng bộ còn có rất nhiều mô hình tương tự hiện đang phát huy hiệu quả, tiêu biểu là: Mô hình "Không gây phiền hà, sách nhiễu khách hàng trong quá trình thực thi công vụ” của Chi bộ Kế toán Nhà nước (Đảng bộ Kho bạc); Mô hình "Xây dựng chi bộ tốt, điển hình trong xây dựng hình sách giá xây dựng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các thất thoát, lãng phí, tham ô, trục lợi" của Chi bộ Phòng kinh tế và vật liệu xây dựng (Đảng bộ Sở Xây dựng); Mô hình “Dân vận khéo trong công tác thi hành án dân sự” của Đảng bộ Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh; Mô hình "Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu" của Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu (Đảng bộ Sở Công thương); mô hình “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; minh bạch hồ sơ, quy trình thanh quyết toán; không gây phiền hà, sách nhiễu khách hàng trong quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán” của Chi bộ Ban Quản lý Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4; mô hình “Dân vận khéo trong  công tác phòng, chống ma túy” của Chi bộ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy” (Đảng bộ Cục Hải quan)…
Cán bộ, đảng viên Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh phát huy vai trò công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ
Không chỉ có các tập thể, rất nhiều đảng viên trong Đảng bộ cũng đã lựa chọn cho mình những nội dung khó để đăng ký thực hiện với mong muốn góp sức mình để giải quyết những khó khăn chung của cơ quan, đơn vị. Đó là: Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chánh án tòa án nhân dân tỉnh với nội dung "Làm tốt công tác dân vận khi giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân"; Đồng chí Trần Đức Lực - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp Hành chính (Đảng bộ Sở Nội vụ) với nội dung "Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước"; Đồng chí Ngô Nhật Lân - Phóng viên phòng Bạn đọc (Đảng bộ Báo Nghệ An) với nội dung “Xây dựng tuyến bài điều tra các vấn đề nóng được dư luận quan tâm”; Đồng chí Hoàng Thanh Linh – Bí thư Chi bộ 2 (Đảng bộ Thanh tra Tỉnh) với nội dung “Nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo nại được giao”…
Với việc học tập và làm theo Bác bằng cách hướng đến giải quyết những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh đã làm chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” chuyển sang thực hiện “làm theo” với những công việc thường xuyên, hằng ngày; từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong Khối thực sự tự giác, nêu gương và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Võ Thị Kim Dung (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)
Lượt xem: 58
  
Để đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh đã quán triệt tinh thần xuyên suốt trong quá trình thực hiện là phải gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; với các quy định về trách nhiệm nêu gương, với vai trò người đứng đầu; với công tác cải cách hành chính và với việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị gắn với việc giải quyết những điểm nghẽn trong lãnh đạo điều hành, những hạn chế, khuyết điểm có tính phổ biến, gây bức xúc trong dư luận xã hội được Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo thực hiện và đến nay đã đạt được những kết quả tích cực.
Trong Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 06/8/2021 về hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 và phong trào Dân vận khéo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên lựa chọn giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những “điểm nghẽn” trong lãnh đạo, điều hành; những hạn chế, khuyết điểm có tính phổ biến, gây bức xúc trong dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng để đăng ký nội dung làm theo hàng năm. Nội dung này được các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tích cực hưởng ứng. Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 175 tập thể, 318 cá nhân tại 63 tổ chức cơ sở Đảng đăng ký xây dựng thành mô hình điển hình. Trong đó, có nhiều tập thể, cá nhân lựa chọn nội dung đăng ký là khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công, đặc biệt là ở những lĩnh vực trong những năm qua có nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận.
Thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết những khó khăn, kiến nghị, đề xuất chính đáng trong cán bộ, đảng viên, người lao động; nắm thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Khối; xử lý theo thẩm quyền, quy định các trường hợp khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên. Kết quả các cuộc làm việc, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp ngày càng chất lượng và đi vào nền nếp; tinh thần dân chủ, cởi mở hơn; các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết đã cơ bản được tiếp thu, xử lý ngay, hạn chế được tình trạng bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp và phát sinh điểm nóng. Qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, góp  phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
Với nội dung đăng ký “Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch”, Chi bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư và du lịch tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 25/2/2022 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”. Kế hoạch nêu rõ, đến năm 2025 Nghệ An sẽ đạt các mục tiêu cụ thể như: Xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 100% tổ chức xúc tiến thương mại và 100% doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại; trên 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã được tham gia tập huấn, hướng dẫn, cập nhật các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin; 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh với trên 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hiện nay, Trung tâm đang tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn nâng cao an toàn thông tin mạng cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã... Có thể thấy, việc đổi mới phương thức, nội dung, tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đã mang lại nhiều lợi ích, vừa hệ thống hóa các cơ sở dữ liệu, vừa thể hiện tính chuyên nghiệp; đồng thời cũng đưa du lịch Nghệ An tiếp cận được nhiều thị trường, khách hàng tiềm năng hơn.


Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2022 với nhiều hoạt động phong phú nhằm quảng bá, xúc tiến cho các hoạt động du lịch Nghệ An sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch covid...
Thực hiện lời dạy của Bác đồi với cán bộ, đảng viên, công chức ngành thuế: “Thu thuế phải thu được lòng dân”, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thuế đã thực hiện bằng những cách làm hay, sáng tạo. Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I xây dựng mô hình “Phối hợp với các Ban, ngành chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đến người dân trên địa bàn đặc biệt khó khăn”, từ đó góp phần tạo sự gắn kết, phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế; huy động sức mạnh tối đa của bộ máy chính trị trong công tác quản lý thuế. Mô hình “Dân vận khéo trong công tác quản lý thu thuế” của Chi cục Thuế khu vực Sông Lam 1 đã nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, lịch sự văn minh của cán bộ thuế, góp phần xây dựng quan hệ tốt, gắn kết giữa cơ quan thuế và người nộp thuế;  tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành công tác thu ngân sách. Mô hình “Tuyên truyền, vận động Người nộp thuế tự giác kê khai nộp thuế đầy đủ kịp thời vào ngân sách Nhà nước" tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người nộp thuế hiểu rõ, hiểu đúng các chính sách thuế và nghĩa vụ nộp thuế của mình từ đó tạo điều kiện cho cơ quan thuế hoàn thành công tác thu NSNN; đồng thời giúp cơ quan thuế nâng cao uy tín, hình ảnh trong cộng đồng người nộp thuế…


Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An đối thoại với doanh nghiệp
Mô hình tại Chi bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch và Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An chỉ là 2 trong số rất nhiều các mô hình có nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác trong việc giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc còn tồn tại trong các cơ quan đơn vị ở Đảng bộ Khối. Trong Đảng bộ còn có rất nhiều mô hình tương tự hiện đang phát huy hiệu quả, tiêu biểu là: Mô hình "Không gây phiền hà, sách nhiễu khách hàng trong quá trình thực thi công vụ” của Chi bộ Kế toán Nhà nước (Đảng bộ Kho bạc); Mô hình "Xây dựng chi bộ tốt, điển hình trong xây dựng hình sách giá xây dựng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các thất thoát, lãng phí, tham ô, trục lợi" của Chi bộ Phòng kinh tế và vật liệu xây dựng (Đảng bộ Sở Xây dựng); Mô hình “Dân vận khéo trong công tác thi hành án dân sự” của Đảng bộ Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh; Mô hình "Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu" của Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu (Đảng bộ Sở Công thương); mô hình “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; minh bạch hồ sơ, quy trình thanh quyết toán; không gây phiền hà, sách nhiễu khách hàng trong quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán” của Chi bộ Ban Quản lý Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4; mô hình “Dân vận khéo trong  công tác phòng, chống ma túy” của Chi bộ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy” (Đảng bộ Cục Hải quan)…

Cán bộ, đảng viên Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh phát huy vai trò công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ
Không chỉ có các tập thể, rất nhiều đảng viên trong Đảng bộ cũng đã lựa chọn cho mình những nội dung khó để đăng ký thực hiện với mong muốn góp sức mình để giải quyết những khó khăn chung của cơ quan, đơn vị. Đó là: Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chánh án tòa án nhân dân tỉnh với nội dung "Làm tốt công tác dân vận khi giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân"; Đồng chí Trần Đức Lực - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp Hành chính (Đảng bộ Sở Nội vụ) với nội dung "Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước"; Đồng chí Ngô Nhật Lân - Phóng viên phòng Bạn đọc (Đảng bộ Báo Nghệ An) với nội dung “Xây dựng tuyến bài điều tra các vấn đề nóng được dư luận quan tâm”; Đồng chí Hoàng Thanh Linh – Bí thư Chi bộ 2 (Đảng bộ Thanh tra Tỉnh) với nội dung “Nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo nại được giao”…
Với việc học tập và làm theo Bác bằng cách hướng đến giải quyết những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh đã làm chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” chuyển sang thực hiện “làm theo” với những công việc thường xuyên, hằng ngày; từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong Khối thực sự tự giác, nêu gương và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Võ Thị Kim Dung (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)
Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh: thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc giải quyết những điểm nghẽn, những hạn chế, khuyết điểm
Lượt xem: 58
  
Để đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh đã quán triệt tinh thần xuyên suốt trong quá trình thực hiện là phải gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; với các quy định về trách nhiệm nêu gương, với vai trò người đứng đầu; với công tác cải cách hành chính và với việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị gắn với việc giải quyết những điểm nghẽn trong lãnh đạo điều hành, những hạn chế, khuyết điểm có tính phổ biến, gây bức xúc trong dư luận xã hội được Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo thực hiện và đến nay đã đạt được những kết quả tích cực.
Trong Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 06/8/2021 về hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 và phong trào Dân vận khéo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên lựa chọn giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những “điểm nghẽn” trong lãnh đạo, điều hành; những hạn chế, khuyết điểm có tính phổ biến, gây bức xúc trong dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng để đăng ký nội dung làm theo hàng năm. Nội dung này được các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tích cực hưởng ứng. Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 175 tập thể, 318 cá nhân tại 63 tổ chức cơ sở Đảng đăng ký xây dựng thành mô hình điển hình. Trong đó, có nhiều tập thể, cá nhân lựa chọn nội dung đăng ký là khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công, đặc biệt là ở những lĩnh vực trong những năm qua có nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận.
Thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết những khó khăn, kiến nghị, đề xuất chính đáng trong cán bộ, đảng viên, người lao động; nắm thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Khối; xử lý theo thẩm quyền, quy định các trường hợp khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên. Kết quả các cuộc làm việc, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp ngày càng chất lượng và đi vào nền nếp; tinh thần dân chủ, cởi mở hơn; các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết đã cơ bản được tiếp thu, xử lý ngay, hạn chế được tình trạng bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp và phát sinh điểm nóng. Qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, góp  phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
Với nội dung đăng ký “Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch”, Chi bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư và du lịch tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 25/2/2022 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”. Kế hoạch nêu rõ, đến năm 2025 Nghệ An sẽ đạt các mục tiêu cụ thể như: Xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 100% tổ chức xúc tiến thương mại và 100% doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại; trên 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã được tham gia tập huấn, hướng dẫn, cập nhật các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin; 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh với trên 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hiện nay, Trung tâm đang tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn nâng cao an toàn thông tin mạng cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã... Có thể thấy, việc đổi mới phương thức, nội dung, tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đã mang lại nhiều lợi ích, vừa hệ thống hóa các cơ sở dữ liệu, vừa thể hiện tính chuyên nghiệp; đồng thời cũng đưa du lịch Nghệ An tiếp cận được nhiều thị trường, khách hàng tiềm năng hơn.


Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2022 với nhiều hoạt động phong phú nhằm quảng bá, xúc tiến cho các hoạt động du lịch Nghệ An sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch covid...
Thực hiện lời dạy của Bác đồi với cán bộ, đảng viên, công chức ngành thuế: “Thu thuế phải thu được lòng dân”, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thuế đã thực hiện bằng những cách làm hay, sáng tạo. Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I xây dựng mô hình “Phối hợp với các Ban, ngành chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đến người dân trên địa bàn đặc biệt khó khăn”, từ đó góp phần tạo sự gắn kết, phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế; huy động sức mạnh tối đa của bộ máy chính trị trong công tác quản lý thuế. Mô hình “Dân vận khéo trong công tác quản lý thu thuế” của Chi cục Thuế khu vực Sông Lam 1 đã nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, lịch sự văn minh của cán bộ thuế, góp phần xây dựng quan hệ tốt, gắn kết giữa cơ quan thuế và người nộp thuế;  tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành công tác thu ngân sách. Mô hình “Tuyên truyền, vận động Người nộp thuế tự giác kê khai nộp thuế đầy đủ kịp thời vào ngân sách Nhà nước" tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người nộp thuế hiểu rõ, hiểu đúng các chính sách thuế và nghĩa vụ nộp thuế của mình từ đó tạo điều kiện cho cơ quan thuế hoàn thành công tác thu NSNN; đồng thời giúp cơ quan thuế nâng cao uy tín, hình ảnh trong cộng đồng người nộp thuế…


Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An đối thoại với doanh nghiệp
Mô hình tại Chi bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch và Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An chỉ là 2 trong số rất nhiều các mô hình có nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác trong việc giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc còn tồn tại trong các cơ quan đơn vị ở Đảng bộ Khối. Trong Đảng bộ còn có rất nhiều mô hình tương tự hiện đang phát huy hiệu quả, tiêu biểu là: Mô hình "Không gây phiền hà, sách nhiễu khách hàng trong quá trình thực thi công vụ” của Chi bộ Kế toán Nhà nước (Đảng bộ Kho bạc); Mô hình "Xây dựng chi bộ tốt, điển hình trong xây dựng hình sách giá xây dựng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các thất thoát, lãng phí, tham ô, trục lợi" của Chi bộ Phòng kinh tế và vật liệu xây dựng (Đảng bộ Sở Xây dựng); Mô hình “Dân vận khéo trong công tác thi hành án dân sự” của Đảng bộ Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh; Mô hình "Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu" của Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu (Đảng bộ Sở Công thương); mô hình “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; minh bạch hồ sơ, quy trình thanh quyết toán; không gây phiền hà, sách nhiễu khách hàng trong quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán” của Chi bộ Ban Quản lý Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4; mô hình “Dân vận khéo trong  công tác phòng, chống ma túy” của Chi bộ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy” (Đảng bộ Cục Hải quan)…

Cán bộ, đảng viên Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh phát huy vai trò công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ
Không chỉ có các tập thể, rất nhiều đảng viên trong Đảng bộ cũng đã lựa chọn cho mình những nội dung khó để đăng ký thực hiện với mong muốn góp sức mình để giải quyết những khó khăn chung của cơ quan, đơn vị. Đó là: Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chánh án tòa án nhân dân tỉnh với nội dung "Làm tốt công tác dân vận khi giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân"; Đồng chí Trần Đức Lực - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp Hành chính (Đảng bộ Sở Nội vụ) với nội dung "Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước"; Đồng chí Ngô Nhật Lân - Phóng viên phòng Bạn đọc (Đảng bộ Báo Nghệ An) với nội dung “Xây dựng tuyến bài điều tra các vấn đề nóng được dư luận quan tâm”; Đồng chí Hoàng Thanh Linh – Bí thư Chi bộ 2 (Đảng bộ Thanh tra Tỉnh) với nội dung “Nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo nại được giao”…
Với việc học tập và làm theo Bác bằng cách hướng đến giải quyết những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh đã làm chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” chuyển sang thực hiện “làm theo” với những công việc thường xuyên, hằng ngày; từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong Khối thực sự tự giác, nêu gương và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Võ Thị Kim Dung (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)

Các tin đã đưa ngày: