Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (16/09/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: nhà biệt thự 3,5 tầng, công trình kiến trúc trên đất và quyền sử dụng  309m2 đất, tại thửa số BT32, tờ bản đồ quy hoạch, khu dân cư phía Đông đường truch xã Ninh Tiến, thôn Cổ Loan Thượng, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đất được UBND  thành phố Ninh Bình cấp giấy chứng nhận số BA877805 ngày 11/5/2010 mang tên ông Đỗ Văn Vị và bà Đỗ Thị Tâm.

Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án đối với tài sản của Công ty TNHH cơ khí Nguyễn Huệ (09/05/2019)

Công ty Đấu giá hợp danh Hà Nam Ninh, địa chỉ: số nhà 02 - đường Chiến Thắng, phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình tổ chức bán đấu giá tài sản đối với tài sản thi hành án của  Công ty TNHH cơ khí Nguyễn Huệ
 
Các tin đã đưa ngày: