Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

Hoạt động của Cục

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

18/12/2023

Ngày 15/12/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư Phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2023

19/09/2023

Thực hiện kết quả chỉ tiêu năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư,  xác định sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ...