Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư Phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2023

19/09/2023

Thực hiện kết quả chỉ tiêu năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư,  xác định sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ...