Sign In

Thông báo số 121/TB-THA DS về bán đấu giá tài sản ngày 28/5/2024 của Chi cục THADS huyện Gia Viễn (28/05/2024)

Thông báo số 121/TB-THA DS về bán đấu giá tài sản ngày 28/5/2024 của Chi cục THADS huyện Gia Viễn 

Thông báo số 113/TB-CCTHADS ngày 27/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (27/05/2024)

Thông báo số 113/TB-CCTHADS ngày 27/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, tài sản gồm:
1.  Quyền sử dụng 52,5m2 đất và nhà ở mái bằng 03 tầng kết cấu khung bê
tông cốt thép tường gạch đỏ bao quanh + các công trình xây dựng khác gắn liền
với đất tại thửa số 26, tờ bản đồ quy hoạch (nay là tờ bản đồ số 35 lập năm 1998
chỉnh lý năm 2017) thuộc phố Phúc Thịnh, phường Bích Đào, thành phố Ninh
Bình, tỉnh Ninh Bình, đã được Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Bình cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất số AC 307098 ngày 06/3/2006, vào số 114 QSDĐ/114-
CQ/QĐUB, mang tên ông Nguyễn Văn Thư và bà Đặng Thị Thảo.
2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá
: 1.466.630.000 đồng

Thông báo số 110/TB-CCTHADS ngày 24/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Ninh Bình về kết quả bán đấu giá thành (24/05/2024)

Thông báo số 110/TB-CCTHADS ngày 24/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Ninh Bình về kết quả bán đấu giá thành

Thông báo số 101/TB-THADS ngày 13/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình (13/05/2024)

Thông báo số 101/TB-THADS ngày 13/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình 

Thông báo số 96/TB-THADS ngày 07/5/2024 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình (07/05/2024)

Thông báo số 96/TB-THADS ngày 07/5/2024 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình 

Thông báo số 95/TB- CCTHADS ngày 06/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình (06/05/2024)

Thông báo số 95/TB- CCTHADS ngày 06/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình 

Thông báo số 01/TB- THADS ngày 25/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Sơn (03/05/2024)

Thông báo số 01/TB- THADS ngày 25/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Sơn 

Thông báo số 65/TB- CCTHADS ngày 25/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư (25/04/2024)

Thông báo số 65/TB- CCTHADS ngày 25/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư 

Thông báo số 90/TB-CCTHADS về việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình (24/04/2024)

Thông báo số 90/TB-CCTHADS về việc  lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình 

Thông báo số 102/TB- THADS ngày 24/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn (24/04/2024)

Thông báo số 102/TB- THADS ngày 24/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn 
Các tin đã đưa ngày: