Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án đối với tài sản của Công ty TNHH cơ khí Nguyễn Huệ

09/05/2019

Tài sản của Công ty TNHH cơ khí Nguyễn Huệ, địa chỉ: phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã bị cưỡng chế kê biên để đảm bảo thi hành án được bán đấu giá cụ thể như sau:
- Công trình xây dựng, vật kiến trúc; giá trị đền bù giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng; giá trị cây trồng, toàn bộ tài sản nằm trên thửa đất số 10, 11 tờ bản đồ số 3; diện tích hai thửa đất là 5.500m2; mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đất đến ngày 22/7/2035 và diện tích đất thuê của UBND thị trấn Thiên Tôn: 1.367m2. Địa chỉ thửa đất: phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (kèm theo Bảng tổng hợp danh mục tài sản đấu giá).
Một số tài sản bán đấu giá nằm trên diện tích 1.367m2 đất giao khoán của UBND thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, do Hợp đồng giao khoán ngày 19/9/2005 đã hết thời hạn, nên người mua được tài sản phải có trách nhiệm tự tháo dỡ để trả lại diện tích đất giao khoán cho UBND thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, chi phí tháo dỡ do người mua tài sản chịu (chi tiết tài sản theo Bảng thống kê tài sản).
- Giá khởi điểm: 10.046.400.000đ (Mười tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng).
 Giá trên chưa bao gồm các loại thuế giá trị gia tăng (VAT) và các loại thuế, phí khác liên quan đến chuyển nhượng, mua bán tài sản (nếu có).
- Tiền đặt trước: 1.800.000.000đ ( Một tỷ tám trăm triệu đồng)/1hồ sơ.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1hồ sơ.
-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 07/5/2019 đến ngày 27/5/2019, tại Công ty Đấu giá hợp danh Hà Nam Ninh.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ có liên quan đến tài sản: từ ngày 07/5/2019 đến ngày 23/5/2019, tại nơi có tài sản (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký trước với Công ty Đấu giá hợp danh Hà Nam Ninh).
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, từ ngày 23/5/2019 đến trước 16h00 ngày 27/5/2019. Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hà Nam Ninh, số tài khoản: 2321100147007, tại Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Vân Giang - Ninh Bình.
- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá:  8h30 ngày 29/5/2019, tại Công ty Đấu giá hợp danh Hà Nam Ninh.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Điều kiện tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, 3 Điều 189 Luật đất đai năm 2013 (theo Quy chế cuộc đấu giá được ban hành).
Các tin đã đưa ngày: