Sign In

Hội nghị cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2016 (20/01/2016)

Được sự đồng ý của Ban Chấp hành Chi bộ, ngày 18/01/2016 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016. 
 
Các tin đã đưa ngày: