Sign In

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

31/12/2019

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020
  Sáng ngày 31/12/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2020 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đoàn chủ tịch gồm: đồng chí Trần Văn Hiếu- Cục trưởng và đồng chí Trần Đình Lợi- Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở.
 
Toàn thể Cán bộ công chức, người lao động Cục THADS tỉnh
 
        Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Đình Lợi thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời hội nghị thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và bầu bổ sung thành viên Ban thanh tra nhân dân ; Báo cáo công khai tài chính cơ quan và công đoàn năm 2019; thông qua Quy chế phối hợp giữa ban Chấp hành Công đoàn với Chính quyền, Quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2020 và Quy chế quản lý tài sản công năm 2020.
 
Đ/c Trần Văn Hiếu, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo
 
      Trên cơ sở các báo cáo trình tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đóng góp của đại biểu tham dự và ý kiến giải pháp của Lãnh đạo Cục. Hội nghị nhất trí thông qua Nghị quyết năm 2020.
 
Văn phòng     
Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: