Sign In

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (28/02/2021)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ thị của UBND tỉnh Ninh Thuận: Về tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tỉnh (07/09/2020)

       Chỉ thị số 20/CT-UBND, ngày 7 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Về tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (Toàn văn được đính kèm bên dưới).

Thư của đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành (28/8/1945 - 28/8/2015) (20/08/2015)

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2015 Nhân dịp 70 năm Ngày truyền thống của Ngành (28/8/1945-28/8/2015), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, tôi xin gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Ngành Tư pháp cả nước lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự: Một chặng đường vinh quang (23/07/2015)

Ghi nhận sự trưởng thành, lớn mạnh cũng như những đóng góp tích cực của toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời để vun trồng những giá trị truyền thống tốt đẹp của Ngành, ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg lấy ngày 19 tháng 7 hàng năm là “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”.
Các tin đã đưa ngày: