Sign In

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Hoạt động của Cục

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự quý I năm 2021

19/01/2021

          Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2021 và Quy chế làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021 và đề ra...

Hoạt động của các Chi cục

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THUẬN BẮC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021

07/01/2021

      Sáng 07/01/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Ngọc Minh Quang, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng...