Sign In

Mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam (07/11/1950 - 07/11/2020)

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS huyện Ninh Hải đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

05/10/2020

       Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngay từ đâu năm tập thể lãnh đạo đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm, đề ra phương hướng, chương trình, kế hoạch cho toàn đơn vị. Trên cơ sở đó, đã yêu cầu Chấp hành viên và...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15/05/2020

        Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 04/7/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận...