Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020)

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15/05/2020

        Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 04/7/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận...