Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào ”Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15/05/2020

        Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 04/7/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận...