Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 322-CTr/TU ngày 24/3/2015 của Tỉnh uỷ.

13/08/2015

Thực hiện Chương trình hành động số 322-CTr/TU ngày 24/3/2015 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Ninh Thuận về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI), Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện
 
Các tin đã đưa ngày: