Sign In

Thư của đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành (28/8/1945 - 28/8/2015)

20/08/2015

Thư của đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành (28/8/1945 - 28/8/2015)
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2015
Nhân dịp 70 năm Ngày truyền thống của Ngành (28/8/1945-28/8/2015), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, tôi xin gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Ngành Tư pháp cả nước lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất.
      Các đồng chí thân mến,
       Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, ở bất cứ giai đoạn nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp đều đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, hoàn thiện các nền tảng pháp luật và tư pháp dân chủ nhân dân của Nhà nước ta, theo đúng tư tưởng dân quyền, pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
       Đặc biệt, thời kỳ Đổi mới, Ngành Tư pháp đã có sự trưởng thành vượt bậc; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngành từ Trung ương đến cơ sở ngày càng được mở rộng, tăng cường. Với những kết quả đạt được từ các hoạt động vĩ mô như giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ hoạch định chiến lược pháp luật, tư pháp của đất nước, xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật, đến các hoạt động quản lý nhà nước, các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, công tác Tư pháp trên phạm vi cả nước đang ngày càng thấm sâu hơn vào từng việc làm thiết thực, giúp cho quốc kế, dân sinh; ngày càng gắn kết, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nhu cầu pháp lý về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
       Với những cố gắng không mệt mỏi của mình, toàn Ngành đã được Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền địa phương tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Ngành Tư pháp tự hào và xúc động được đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng.
Toàn Ngành Tư pháp trân trọng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương qua các thời kỳ đối với mỗi bước đi, mỗi bước trưởng thành của Ngành; cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự giúp đỡ quý báu của Nhân dân cả nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Ngành trong suốt thời gian qua. Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành đã và đang góp sức viết nên những trang sử vẻ vang của Ngành Tư pháp Việt Nam.
       Thưa các đồng chí,
       Sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đang tạo ra những cơ hội, thuận lợi lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức mới cho ngành Tư pháp. Càng đi sâu vào công cuộc cải cách pháp luật và tư pháp theo đường lối của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, công việc mà ngành Tư pháp đang gánh vác sẽ ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm cao hơn của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành.
       Trong Lễ dâng hương vừa qua tại Khu di tích lịch sử của Bộ Tư pháp thời kháng chiến ở Tuyên Quang nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Ngành, thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành Tư pháp, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã hứa trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng, tiền bối của Ngành sẽ quyết tâm tiếp nối truyền thống Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Năng động, Sáng tạo, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, học tập, nâng cao năng lực, trình độ công tác, phấn đấu tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; tổ chức tốt hơn nữa công tác thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát triển một cách bền vững những thành quả cải cách tư pháp đã đạt được trong việc xã hội hóa cung cấp các dịch vụ pháp lý trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.
       Tôi tin tưởng rằng, với sự phấn đấu ấy của mỗi người, mà quan trọng hơn cả là với sự tận tụy, tâm huyết, là cái tâm và cái chí của chúng ta đối với công việc được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, ngành Tư pháp - từ Lãnh đạo Bộ đến các công chức, viên chức, người lao động, sẽ vững bước đi tiếp trên con đường Đổi mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
      Chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.
 
Chào thân ái,
Hà Hùng Cường


Theo Trang thông tin Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: