Sign In

Thông báo số 941/TB-THADS ngày 08/12/2023 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (11/12/2023)

Thông báo số 941/TB-THADS ngày 08/12/2023 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (11/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản Số 1016/TB-CCTHADS ngày 11/11/2023 vụ Lê Nguyễn Thanh Phúc

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thanh Phong (CHV Hồ Quang Khải) (11/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thanh Phong (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 45/TB-CCTHADS ngày 11/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1822/TB-CCTHADS ngày 05/12/2023 (10/12/2023)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 142, tờ bản đồ 76, diện tích 101,9m2, địa chỉ t tại khu phố Đồng Hương, phường Hương Mạc, Tp Từ Sơn,

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản số 301TB-CCTHADS ngày 08/12/2023 (08/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản số 301TB-CCTHADS ngày 08/12/2023
Các tin đã đưa ngày: