Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 98/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022 (05/12/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 98/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 72/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (05/12/2022)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án như sau: 01 xe mo tô nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh, biển kiểm soát 43C1-830.35 ( kèm theo GCNDKX Ô tô ).

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án (05/12/2022)

          Toàn bộ tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 164, tờ bản đồ số 03, diện tích 382m2 tại: Thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 586314 mang tên ông Nguyễn Đình Phức do Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình cấp ngày 09/10/2007.  

Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh: Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án (05/12/2022)

          Toàn bộ tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 164, tờ bản đồ số 03, diện tích 382m2 tại: Thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 586314 mang tên ông Nguyễn Đình Phức do Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình cấp ngày 09/10/2007.  
Các tin đã đưa ngày: