Sign In

Chi cục THADS huyện Ngọc Hiển thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 193/TB-CCTHADS ngày 22/12/2023 (22/12/2023)

Chi cục THADS huyện Ngọc Hiển thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 193/TB-CCTHADS ngày 22/12/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Quyên-Huỳnh Tấn Hữu (CHV Nguyễn Thị Mai Liên) (22/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Quyên-Huỳnh Tấn Hữu  (CHV Nguyễn Thị Mai Liên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 100/TB-THADS ngày 22/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 111/TB-CCTHADS ngày 22/12/2023 (22/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 111/TB-CCTHADS ngày 22/12/2023
Các tin đã đưa ngày: