Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 474/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn (05/12/2022)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với tài sản: Lô đất của ông bà Trần Ngọc Sơn ( chết ), Đặng Thị Tú tại địa chỉ: Lô 06-B2.1 khu đô thị hoà Hải H1-3 ( giai đoạn 1), phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, T:P Đà Nẵng là thửa đất số 282, tờ bản đồ số 17, có GCNQSDĐ số DA 379086 do UBND quận Ngũ Hành Sơn cấp ngày 01/7/2021.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự . Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 122/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022 (CHV Bùi Thị Mến) (05/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự . Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 122/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 
 

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tol (CHV Phạm Văn Phi) (05/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tol. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 41/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 
Các tin đã đưa ngày: