Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Hồng Sơn- Dương Thị Bền (CHV Lê Văn Dinh) (22/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Hồng Sơn- Dương Thị Bền (CHV Lê Văn Dinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 223/TB-CCTHADS ngày 22/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Thông báo số 848- ngày 22/9/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ Thiện, ẢNH (CHV đỨC (22/09/2023)

Thông báo số 848- ngày 22/9/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ Thiện, ẢNH (CHV đỨC

THÔNG BÁO số 848- 22/9/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ Thiện, Ảnh (CHV Đức) của chi cục THADS huyện THẠNH hÓA (22/09/2023)

THÔNG BÁO số 848- 22/9/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ Thiện, Ảnh (CHV Đức) của chi cục THADS huyện THẠNH hÓA

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 514/TB-CCTHADS ngày 22/6/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu (22/09/2023)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá với tài sản: 01 xe ô tô tải có mui 03 chỗ ngồi, nhãn hiệu FOTON, số loại THACO, màu xanh, biển kiểm sát 43C-105.90 có GCNĐKX số 016244 cấp ngày 25/11/2015.
Các tin đã đưa ngày: