Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020

Ngày 14/7/2020, tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 04/2019

Thực hiện quy định của Luật tiếp công dân năm 2013, ngày 8/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự. Tham gia buổi tiếp có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan.

Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 04/2018

Sáng 24/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ.

Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 02/2018

Chiều 28/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ.

Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 03/2018

Chiều 29/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân tháng 3/2016

Sáng 24/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp còn có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ.
 

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 4/2016

Sáng 14/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp còn có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ.
 

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân tháng 5/2016

Sáng 13/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp còn có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ, Cục Bồi thường nhà nước và Văn phòng Bộ.
 

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân tháng 6/2016

Sáng 23/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp còn có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ.