Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020

15/07/2020
Ngày 14/7/2020, tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020.

Tại buổi tiếp, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã lắng nghe công dân trình bày những nội dung phản ánh, kiến nghị về vụ việc đã được gửi đến cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng.
Chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã giải đáp từng vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Đồng thời, Tổng Cục trưởng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, có phương án giải quyết dứt điểm vụ việc trên cơ sở bảo đảm đúng định của pháp luật, công bằng, khách quan, quyền và lợi ích của các bên.