Sign In

CƠ CẦU TỔ CHỨC CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ THỌ

17/11/2023

 
 
STT Họ và Tên Chức Vụ
I LÃNH ĐẠO CỤC THADS
1 Nguyễn Thị Thu Chung Cục trưởng
2 Quách Hữu Quang Phó Cục trưởng
3 Phạm Diệu Linh Phó Cục trưởng
4 Ngô Mạnh Cường Phó Cục trưởng
II VĂN PHÒNG CỤC THADS
1 Nguyễn Thị Khánh Nguyệt Chánh Văn phòng
2 Bùi Thị Thùy Linh Phó chánh Văn phòng
3 Trần Thu Trang Phó chánh Văn phòng
III PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1 Nguyễn Công Kiên Phó trưởng Phòng (Phụ trách)
2 Nguyễn Thị Thu Huyền Phó trưởng Phòng
IV PHÒNG NGHIỆP VỤ & TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
1 Đặng Xuân Quang Trưởng Phòng
2 Hoàng Quân Phó trưởng Phòng
V PHÒNG KIỂM TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI – TỐ CÁO
1 Lê Diên Thu Trưởng Phòng
2 Nguyễn Thị Việt Hà Phó trưởng Phòng
3 Cao Thị Vân Anh Phó trưởng Phòng
VI CHI CỤC THADS HUYỆN, THÀNH, THỊ
1 CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
1.1 Nguyễn Thị Kim Oanh Chi Cục trưởng
1.2 Đoàn Thị Hà Phó Chi cục trưởng
1.3 Nguyễn  Tiến Đạt Phí Chi cục trưởng
2 CHI CỤC THADS THỊ XÃ PHÚ THỌ
2.1 Nguyễn Ngọc Điển Chi Cục trưởng
2.2 Nguyễn Quốc Hùng Phó Chi cục trưởng
2.3 Trần Hải Phương Phó Chi cục trưởng
3 CHI CỤC THADS HUYỆN PHÙ NINH
3.1 Nguyễn Minh Quốc Chi Cục trưởng
3.2 Nguyễn Kim Giang Phó Chi cục trưởng
4 CHI CỤC THADS HUYỆN LÂM THAO
4.1 Hà Xuân Sơn Chi Cục trưởng
4.2 Nguyễn Quang Ngọc Phó Chi cục trưởng
4.3 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chi cục trưởng
5 CHI CỤC THADS HUYỆN ĐOAN HÙNG
5.1 Quách Hữu Việt Chi Cục trưởng
5.2 Trần Đình Quang Phó Chi cục trưởng
5.3 Lương Văn Thiệu Phó Chi cục trưởng
6 CHI CỤC THADS HUYỆN HẠ HÒA
6.1 Ngô Ngọc Lượng Chi Cục trưởng
6.2 Phạm Mai Hương Phó Chi cục trưởng
6.3 Nguyễn Quang Chung Phó Chi cục trưởng
7 CHI CỤC THADS HUYỆN TAM NÔNG
7.1 Trần Minh Ngọc Chi Cục trưởng
7.2 Nguyễn Đức Hoàn Phó Chi cục trưởng
8 CHI CỤC THADS HUYỆN THANH BA
8.1 Trần Mạnh Thắng Chi Cục trưởng
8.2 Lê Văn Minh Phó Chi cục trưởng
8.3 Nguyễn Thị Thu Phó Chi cục trưởng
9 CHI CỤC THADS HUYỆN CẨM KHÊ
9.1 Hoàng Quốc Tuấn Chi Cục trưởng
9.2 Nguyễn Thành Nam Phó Chi cục trưởng
9.3 Vũ Đức Thiện Phó Chi cục trưởng
10 CHI CỤC THADS HUYỆN THANH THỦY
10.1 Nguyễn Công Đoàn Chi Cục trưởng
10.2 Nguyễn Kim Ngọc Phó Chi cục trưởng
11 CHI CỤC THADS HUYỆN THANH SƠN
11.1 Hà Tuấn Anh Chi Cục trưởng
11.2 Lê Quang Lâm Phó Chi cục trưởng
12 CHI CỤC THADS HUYỆN YÊN LẬP
12.1 Nguyễn Ngọc Hưng Chi Cục trưởng
12.2 Hoàng Thị Hoài Nam Phó Chi cục trưởng
12.3 Nguyễn Trung Kiên Phó Chi cục trưởng
13 CHI CỤC THADS HUYỆN TÂN SƠN
13.1 Đinh Ngọc Lam Chi Cục trưởng
13.2 Nguyễn Hữu Hải Phó Chi cục trưởng
13.3 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Chi cục trưởng