Sign In

Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022) (18/07/2022)

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự nhằm nêu cao giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nghề, ý thức tự trọng nghề nghiệp, khích lệ công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Cục THADS tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 652/KH-CTHADS ngày 16 tháng 5 năm 2022  tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022) của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ với các hoạt động đa dạng như: tổ chức gặp mặt, tọa đàm chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự nhằm ôn lại những thành tích đã đạt được của hệ thống Thi hành án dân sự và đơn vị; tuyên truyền, viết tin bài đăng trên trang thông tin điện tử chuyên mục chào mừng 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự trên Trang thông tin Cục Thi hành án dân sự tỉnh để thông tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm, sưu tầm hình ảnh, các bài viết về hoạt động tại các đơn vị và đăng tải các bài viết có liên quan đến hoạt động chào mừng. Đồng thời, ngày 05/04/2022, Cục đã ban hành Kế hoạch số 434/KH-CTHADS về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành, thị thực hiện để triển khai đến tất cả công chức, người lao động và đảm bảo 100% tập thể, cá nhân hưởng ứng, thực hiện đạt hiệu quả cao, tạo được sự đột phá lớn trong đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng 76 năm ngày Truyền thống THADS năm 2022.

Thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021) (09/07/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 1005/KH-TCTHADS ngày 29/3/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã triển khai xây dựng Kế hoạch số 583/KH-CTHADS về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành, thị. 100% tập thể, cá nhân hưởng ứng, thực hiện đạt hiệu quả cao, tạo được sự đột phá lớn trong đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng 75 năm ngày Truyền thống THADS năm 2021.

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (31/05/2021)

(ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.
Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 (PCI). Trong đó, công tác thi hành án dân sự được đánh giá đạt chỉ số 79,1% -  tăng16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016.
Báo cáo PCI năm 2020 được thực hiện vào năm cuối của nhiệm kỳ của Chính phủ, vì vậy ngoài việc đánh giá kết quả hoạt động và chất lượng điều hành của chính quyền địa phương năm 2020, báo cáo còn so sánh, đánh giá kết quả đạt được của cả giai đoạn 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020. Các phân tích trong PCI 2020 dựa trên 7 bộ dữ liệu là số liệu thu thập được từ việc điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

(Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố. Tỉ lệ thi hành án dân sự tăng dần hằng năm

Tấm gương điển hình tiên tiến: Người cán bộ mẫu mực (21/08/2020)

Gần ba mươi lăm năm gắn bó với công tác Thi hành án dân sự  trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Chấp hành viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hoa luôn tận tâm, tận lực, tâm huyết với nghề Thi hành án dân sự, cùng đồng nghiệp giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phải thi hành án phức tạp trên địa bàn góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cũng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/1946 - 19/7/2019 (18/07/2019)

Nhìn lại lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển trong suốt 73 năm qua ( 19/7/1946 – 19/7/2019)  có thể thấy, các cơ quan Thi hành án dân sự đó từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển và lớn mạnh không ngừng, những thay đổi về tổ chức, những thành tựu đó đạt được và cả những hạn chế đó để lại những bài học quý giỏ cho hiện tại và tương lai của các cơ quan Thi hành án dân sự. Mặc dự trải qua nhiều thăng trầm, song các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự rất đỗi vinh dự và tự hào về những chặng đường mà mình đã đi qua. Ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự vẫn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án về việc, về tiền nhìn chung đều đạt và  vượt chỉ tiêu đề ra, tăng dần qua từng giai đoạn; số việc cũn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đó được kiểm soát và đi vào hoạt động nề nếp, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, gúp phần quan trọng vào cụng cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ Công chức các Cơ quan THADS tỉnh Phú Thọ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống THADS 19/7/1946 – 19/7/2018 và 25 năm chuyển giao công tác THADS 1993-2018. (18/07/2018)

Trong tổ chức bộ máy nhà nước ta, thi hành án dân sự là lĩnh vực hoạt động được chú trọng và là một nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Qua 72 năm hình thành và phát triển, công tác thi hành án dân sự tạo đã từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển và lớn mạnh không ngừng. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, song các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự rất đỗi vinh dự và tự hào về những chặng đường mà mình đã đi qua. Ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự vẫn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án về việc, về tiền nhìn chung đều vượt chỉ tiêu được giao, tăng dần qua từng giai đoạn; số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng hiệu quả và đi vào nề nếp; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đã được kiểm soát chặt chẽ, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Các tin đã đưa ngày: