Sign In

Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tự hào 30 năm xây dựng và phát triển.

Hoạt động của Cục

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên sơ cấp

28/08/2023

Ngày 25/8/2023, tại trụ sở Cục THADS tỉnh Phú Thọ, thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên sơ cấp cho 03 công chức đối với các...

Hoạt động của các Chi cục

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba tổ chức đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2023 – 2028

13/03/2023

Thực hiện thông tri số 09 ngày 10/5/2022 và kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ ngày 16/09/2022 của Liên đoàn Lao động huyện Thanh Ba về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Thanh Ba lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2023 -2028). Được sự nhất...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

25/10/2022

Được thành lập từ năm 2014 đến nay, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ luôn bám sát chỉ đạo của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng cục Thi hành án dân sự, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Hệ thống tổ chức Thi hành...

Hiệu quả áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án trong công tác thi hành án dân sự tại huyện Hạ Hòa

28/05/2021

Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự lần đầu tiên được quy định ở nước ta tại Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Có thể nói đây là bước cải cách tư pháp trong thi hành án dân sự, tạo cơ sở pháp lý để Chấp hành viên tiến hành các hoạt động thi hành án nhằm...

Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022)

18/07/2022

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự nhằm nêu cao giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nghề, ý thức tự trọng nghề nghiệp, khích lệ công...