Sign In

Chi bộ Chi cục THADS thành phố Việt trì Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức cho cán bộ đảng viên, quần chúng ưu tú

07/09/2020

          Chiều ngày 07 tháng 9 năm 2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố Việt Trì long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 đồng chí ( đ/c Nguyễn Phương Chi, đ/c Trần Thị Diệu Linh)  và công nhận Đảng viên chính thức đối với 02 đồng chí ( đ/c Trần Duy Khánh, đ/c Đào Thu Giang). Tham dự buổi Lễ có các đồng chí trong Ban Chi ủy Chi bộ, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì.
Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Bí thư chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì đã công bố và trao các Quyết định số : 09-QĐ/TU ngày 25/8/2020 của Thành Ủy Việt Trì về việc kết nạp quần chúng Nguyễn Phương Chi và đồng chí Trần Thị Diệu Linh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng đồng chí đảng viên mới Nguyễn Phương Chi và đồng chí Trần Thị Diệu Linh đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;…
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Bí Thư Chi bộ xác định rõ các nhiệm vụ của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới, đồng thời phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Cụ thể: Đảng viên Hoàng Văn Thạch giúp đỡ đồng chí Trần Thị Diệu Linh, đảng viên Nguyễn Thị Kim Anh giúp đỡ đồng chí Nguyễn Phương Chi.
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Bí thư chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì đã công bố và trao các Quyết định số : 954-QĐ/TU ngày 28/7/2020 của Thành Ủy Việt Trì về việc công nhận đảng viên chính thức đối với 02 đồng chí ( đ/c Trần Duy Khánh, đ/c Đào Thu Giang)  là đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thay mặt toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Bí thư chúc mừng các đồng chí đảng viên mới và các đồng chí đảng viên được công nhận đảng viên chính thức, đồng thời bày tỏ mong muốn đối với các đồng chí trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng toàn Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.
Đoàn Thị Hà - Chi cục THADS Tp.Việt Trì

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: