Sign In

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị cán bộ để thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Chi cục Trưởng tại Chi cục THADS huyện Cẩm Khê và huyện Thanh Ba (08/04/2021)

Căn cứ các quy định của Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 18/2018/TT-BTP ngày 18/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Ngày 08/4/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Khê đã tổ chức các hội nghị cán bộ để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba đối với đồng chí Đỗ Việt Phương và Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Khê đối với đồng chí Hoàng Thị Hoài Nam.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ công bố Quyết định kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ (08/04/2021)

Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021;  Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ của các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính, đồng thời giúp các đơn vị được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế trong công tác Thi hành án dân sự. Ngày 26/3/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 285/QĐ-CTHADS và Kế hoạch số 286/KH-CTHADS về việc kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự năm 2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ.

Ngày 03, 04/3/2021, Chi bộ cục THADS tỉnh Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (05/04/2021)

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/ĐUK-VH-TT&DL ngày 04/01/2021 của Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Hội thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 99-CV/BTCHT ngày 19/3/2021 của Ban tổ chức Hội thao năm 2021; Công văn số 100-CV/BTCHT ngày 19/3/2021 của Ban tổ chức Hội thao năm 2021 và Chương trình Hội thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiến tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ngày 24/03/2021 Chi bộ cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã ký danh sách đăng ký tham gia Hội thao các môn  bóng bàn đôi nam, đơn nam; cầu lông đơn nam; kéo co để “Mừng đảng – Mừng xuân” năm 2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (31/03/2021)

Ngày 31/3/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Nguyễn Quang Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ, các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Trưởng các tổ chức đoàn thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của Cục.

Cục THADS tỉnh Phú Thọ tổ chức cho Đảng viên, công chức, người lao động tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (29/03/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 19/03/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 23/03/021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 03 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cho Đảng viên, công chức, người lao động của Cục tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ tổ chức tại điểm cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, nhằm giúp cấp ủy, tổ đảng và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đảng bộ khối và Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cục THADS tỉnh Phú Thọ và Công đoàn cơ sở Cục đồng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020 (04/02/2021)

Sáng 29/01/2021, Cục THADS tỉnh Phú Thọ và Công đoàn cơ sở Cục đồng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Quách Hữu Quang – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục THADS tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.

Chiều ngày 29/01/2021, tại trụ sở Cục THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, thi hành án hành chính quý I năm 2021 (01/02/2021)

          Đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ chủ trì Hội nghị.
          Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phú Thọ; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành, thị. Tại Hội nghị, đồng chí Quách Hữu Quang, Phó Cục trưởng Cục THADS trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021. Theo Báo cáo, trong Quý I, Lãnh Cục THADS đã chủ động bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm về THADS, thi hành án hành chính năm 2021 của Bộ Tư pháp để ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 trình cấp có thẩm quyền thẩm tra làm căn cứ ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021; phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của các Chi cục THADS huyện, thành, thị.

Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng Khối nội chính năm 2020 (13/01/2021)

Ngày 12/01/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối nội chính năm 2020 tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đơn vị trưởng Khối đã đánh giá, nhận xét những kết quả đạt được và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021của 9 thành viên Khối Nội chính: Cục THADS, Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Công an, Bộ Chỉ hủy quân sự, Cục Quản lý thị trường, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đối với công tác thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ (20/12/2020)

Tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ trích đăng Bài phát biểu của đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự để các tập thể và cá nhân công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ quán triệt và triển khai thực hiện:
Các tin đã đưa ngày: